Plzeňská senior akademie 2019 začíná 8. ledna

foto: ÚMO Plzeň 3

Poprvé se projekt Plzeňská senior akademie uskutečnil na podzim roku 2015 pro seniory s trvalým bydlištěm na území Městského obvodu Plzeň 3 a setkal se s nebývalým úspěchem. Od té doby se koná akademie pravidelně, a to nejen na území centrálního obvodu, ale i v dalších velkých částech města Plzně, a tak se ročně vzdělávají v oblasti bezpečnosti desítky, ba možná stovky, nadšených seniorů.

„Projekt je zaměřený na ucelené vzdělávání dané cílové skupiny, dle aktuálního stavu kriminality na území města Plzně. Podle toho byly vypracovány i preventivní programy, které jsou realizovány tak, aby na sebe vzájemně navazovaly, a tvořily tak komplexní celek vzdělávacího programu prevence kriminality v souladu s principem univerzity třetího věku,“ představuje myšlenku Karel Zahut, metodik prevence kriminality Městské policie Plzeň.

Plzeňská senior akademie je založena na spolupráci mnoha organizací, kromě Městského obvodu Plzeň 3 a Městské policie Plzeň například i neziskové organizace BESIP Plzeňského kraje, Bílého kruhu bezpečí nebo také Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Zdravotnické záchranné služby Plzeňského a Karlovarského kraje a České obchodní inspekce.

„Často slyšíme v médiích, že jsou senioři okrádáni různými podvodníky, ať už na prodejních akcích nebo přímo ve svých domovech, netuší, jaké nebezpečí na ně může číhat na internetu nebo kam se obrátit v nouzových či krizových situacích. Všechna tato témata, a mnohá další, zahrnuje projekt Plzeňské senior akademie, kde o nich účastníci aktivně mluví s odborníky nebo jsou vystaveni problému v modelových situacích. Součástí projektu je i návštěva operačních středisek záchranných jednotek nebo psího útulku,“ říká starosta centrálního obvodu David Procházka. „Proto jsem přesvědčen, že tento projekt má smysl, a dokazuje nám to i spousta seniorů, kteří projekt absolvovali a chtějí v podobném vzdělávání pokračovat.“

Plzeňská senior akademie začíná 8. ledna, zájemci se mohou hlásit již nyní, a to na telefonním čísle 378 036 496 (platí pouze pro seniory s trvalým bydlištěm na území Městského obvodu Plzeň 3.

Témata přednášek:
Představení MP Plzeň
Jak si nenechat ublížit
Nebezpečí prodejních akcí (šmejdi)
Kriminalistika v praxi
Domácí násilí
Bezpečně v kyberprostoru
Bezpečně v silniční dopravě
Zvládání mimořádných událostí (IZS)
Základy první pomoci
Problematika odpadů na území Statutárního města Plzně
Slavnostní ukončení SA MP Plzeň

Exkurze:
Požární stanice Košutka
Operační středisko HZS
Útulek pro opuštěná zvířata
Operační středisko MP Plzeň