Plzeňská radnice zkoumá, jak využít objekt na Klatovské, kde jsou i Loosovy interiéry

Foto: Plzeň - Turismus

Město Plzeň má nový záměr, jak využít objekt Klatovská 19, jehož součástí jsou i památkově chráněné Loosovy interiéry v druhém patře. Záměr navrhuje zpřístupnit cenné interiéry, dále do objektu přesunout muzeum Patton Memorial Pilsen a pro obě tyto aktivity zřídit v budově návštěvnické centrum. K tomuto účelu navrhuje dále také využít kancelářské prostory, a to příspěvkovou organizací Plzeň – TURISMUS i jinými subjekty, další prostory pak poskytnout pro případné komerční využití. Záměr schválila Rada města Plzně, nyní bude zadána ověřovací studie. Ta by měla říci, jak finančně náročná bude rekonstrukce a jaký je odhad provozních výdajů.

„Přestože jde zatím jen o ideový záměr, považuji to za velký posun v řešení funkčního využití Klatovské 19. Od ministerstva vnitra jsme tento objekt převzali v roce 2005, původně v něm měl být umístěn úřad, tedy agendy občanských průkazů a dalších dokladů. Bohužel pro tyto účely se objekt ukázal jako nevyhovující,“ přiblížil první náměstek primátora Martin Baxa.

Proto v roce 2008 Plzeň požádala o změnu využití objektu a v roce 2010 se zavázala využít jej pro kulturní, společenské a vzdělávací účely a zavázala se pro případ provedení rekonstrukce plně zprovoznit objekt do 1. ledna 2015. Město si za tím účelem nechalo zpracovat projekt, na základě kterého zjistilo, že by muselo zrekonstruovat celý objekt. Náklady v roce 2009 činily dle propočtu projektanta 77,7 milionu korun bez DPH. K nemožnosti realizace původně předpokládaných záměrů města měl podíl i dopad krize od roku 2009, kdy Plzeň ztratila na podílu na daních příjem téměř 650 milionů korun během jednoho roku. Městu se tak přes veškeré úsilí nepodařilo splnit základní podmínku vyplývající z uzavřených smluvních vztahů. Od roku 2014 Plzeň intenzivně jednala o dalším nakládání s objektem se zástupci Ministerstva obrany a Ministerstva financí České republiky, nakonec se objekt podařilo městu získat.

V objektu Klatovská 19 se nachází nejen cenné Loosovy interiéry. V minulosti v domě úřadoval a při osvobození města se v roce 1945 zastřelil velitel německé posádky Georg von Majewski.