Plzeňská radnice představila plán investic do parkovacích kapacit

foto: město Plzeň

Rada města Plzně představila návrh Investic do parkovacích kapacit v Plzni v letech 2018 – 2022 s výhledem na další období.

„Nejvíce ovlivňuje dopravu v klidu a zejména dostatek míst pro parkování na území města Plzně rozsah a kvalita veřejné dopravy v aglomeraci. Pouze několik měst a obcí v okolí Plzně má zajištěný dostatečný standard veřejné dopravy – Starý Plzenec, Chrást, Tlučná a Vejprnice. Tam, kde není v krajské dopravě dostatečný standard zajištěn, prudce roste  dojížďka automobily do Plzně. Do Plzně denně směřuje 10 600 aut za účelem dojížďky do škol a zaměstnání,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Petr Náhlík.

Město Plzeň ve spolupráci s POVED s. r. o. v minulosti připravilo projekty a v letošním roce realizuje dva důležité přestupní uzly – autobusový terminál Hlavní nádraží (listopad 2018) a přestupní uzel Slovany (srpen 2018). V souvislosti s prodloužením tramvajové trati k ZČU bude v letech 2018 – 2019 realizován další přestupní uzel Kaplířova (příjezd autobusových linek ve směru od Přeštic a od Nýřan) s přestupem na spoje tramvajové linky č. 4 v zastávce na nově vybudovanou část trasy této linky.

Kromě přestupních uzlů může rozsah dojížďky individuální dopravou do Plzně snížit nabídka lepší krajské veřejné dopravy v aglomeraci, což je v pravomoci Rady Plzeňského kraje. Dalším faktorem ovlivňujícím dopravu v klidu je nárůst počtu vozidel, která vlastní občané města Plzně. Počet osobních aut v Plzni vzrostl od roku 2012 do roku 2017 ze 445 na 500 aut na 1000 obyvatel.

Pro snížení tlaku automobilové dopravy v centru města a na sídlištích je třeba do systému investovat v podobě výstavby záchytných parkovišť P+R i výstavby ostatních typů parkovišť.