Plzeňská radnice pomůže s rekonstrukcí Hospicu svatého Lazara

Hospic sv. Lazara

Zastupitelé schválili účast města na financování rekonstrukce Hospicu svatého Lazara. Celkové náklady na projekt Bezbariérové řešení Hospice svatého Lazara v Plzni, jenž zahrnuje opravu výtahové šachty, výměnu dvou lůžkových výtahů, vybudování bezbariérového WC a výměnu dveří do budovy, činí 5,655 milionu korun včetně DPH. Hospic požádá o státní dotaci, která může činit až 80 procent předpokládaných nákladů. Zbývajících 20 procent, tedy částku 1,131 milionu korun, uhradí město z rozpočtu.

Budova hospice je umístěna v dříve obytné budově o jednom podzemním a pěti nadzemních podlažích včetně podkroví. Město ji upravilo pro účely hospice v 90. letech minulého století. Hospic poskytuje paliativní léčbu pacientům ve finální fázi nemoci, k dispozici má 28 lůžek. „V současné době jsou dva lůžkové výtahy na konci své životnosti. Pořízení nových výtahů je finančně náročná záležitost, proto chce hospic využít možnosti požádat o dotaci z Programu mobility každoročně vyhlašovaném Vládním výborem pro zdravotně postižené občany. Podmínkou podání žádosti je zajištění bezbariérovosti celé budovy a přilehlé bezbariérové trasy pro pěší,“ vysvětlil ekonomický náměstek primátora Pavel Kotas.

Na rekonstrukci uvnitř budovy tedy naváže úprava komunikace Sladkovského – Guldenerova na bezbariérovou trasu. Návrh na opravy zastávek trolejbusu na bezbariérové včetně komunikace jako cesty pro pěší vedoucí k hospicu je již připraven.