Plzeňská radnice podpoří Diecézní charitu

Radní města Plzně souhlasili s poskytnutím dotace ve výši 150 tisíc korun Diecézní charitě Plzeň. Peníze jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s poskytováním potravinové a materiální pomoci nejchudším osobám.

„Dotace bude využita na částečné pokrytí osobních nákladů hlavního koordinátora projektu, správce potravinového skladu a pracovníků zajišťujících distribuci potravinové a materiální pomoci,“ uvedla náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková.

Diecézní charita Plzeň byla od roku 2015 zapojena do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky s názvem Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám. V Plzeňském a Karlovarském kraji v rámci projektu vybudovala mikrostrukturu distribučních skladů s pracovníky zaměstnanými na 0,2 úvazku na každém distribučním místě.

V roce 2018 Diecézní charita Plzeň ve svých skladech předala potřebným pomoc v objemu 90,62 tuny potravin. Počet osob závislých na této pomoci v Plzni přitom rok od roku roste. Do projektu jsou zapojeny charity Plzeňského a Karlovarského kraje, které mají registrované sociální služby pro cílovou skupinu osob v hmotné nouzi.