Plzeňská radnice nadělovala, za dárky utratila 110 tisíc

foto: město Plzeň

Dvanáct organizací působících na území Plzně navštívili členové Rady města Plzně. Takzvanou Spanilou jízdu pořádá Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně, celkem město na dárky vyčlenilo 110 tisíc korun.

foto: město Plzeň

Dětské centrum Plzeň na Vinicích, jež je příspěvkovou organizací města, si za místo návštěvy vybrala náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková. Zajímala se, jak se centru daří, o počty dětí i o praxi v jejich umisťování do rodin. Z peněz města a dárců příští rok zrekonstruuje a nově vybaví část objektu na Doubravce, kde má své zařízení Šneček pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Mezi dárky, jež dětem město nadělilo, byly plyšové hračky, magnetické stavebnice, modelína a další. Náměstkyně také dále navštívila Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek Městského ústavu sociálních služeb v Plzni, zařízení Senior rezidence Terasy a Domov sv. Zdislavy, azylový dům Městské charity v Plzni.

Pračku pro účely humanitárního skladu jako dar předal Diecézní charitě Plzeň radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf. Ten si v areálu v Cukrovarské ulici prohlédl za doprovodu emeritního biskupa plzeňského Františka Radkovského i potravinovou banku a seznámil se s terénní krizovou službou, kterou charita zajišťuje. David Šlouf si prohlédl i zařízení Městského ústavu sociálních služeb v Plzni „Nováček“ pro osoby se zdravotním postižením, které se aktuálně stará o 45 dětí ve věku od tří let, stejně tak navštívil i denní stacionář Človíček a charitní Domov sv. Františka.

Martin Zrzavecký, radní pro oblast bezpečnosti, navštívil zařízení Městské charity Plzeň – Domov sv. Zity. Tam předal seniorům dary, které si přáli. Zavítal i do Domova sv. Alžběty, jenž obdržel od města fotoaparát a také do zařízení v Železniční ulici Naděje poskytující kromě jiného sociálně aktivizační služby pro rodiny s fakultativní službou ubytování. Z poskytnutých financí zakoupilo centrum vánoční dárky pro tamní děti. Poslední návštěvou Martina Zrzaveckého bylo Salesiánské středisko mládeže – Vzducholoď.