Plzeňská radnice dá v tomto roce 1,5 milionu na volnočasové aktivity dětí

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně vyhlásil v loňském roce dotační program Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání v roce 2019. V rozpočtu města byla na tento program alokována částka ve výši 1,5 milionu korun. 

„Magistrátní odbor školství, mládeže a tělovýchovy přijal 109 žádostí v celkové požadované výši 4,6 milionu korun. Žádosti byly předloženy Komisi pro výchovu a vzdělávání Rady města Plzně, která doporučila k poskytnutí dotace celkem 82 žádostí ve výši 1,5 milionu korun,“ uvedla radní pro oblast školství Lucie Kantorová.

Celkem 383 tisíc schválila rada města na rozpočtové opatření pro základní školy zřizované městem Plzeň. Dotace obdrží 2., 4., 7., 11., 14., 15., 16., 17., 20., 25., 26., 28., 31., 34. základní škola a dále Benešova, Masarykova, Bolevecká, Tyršova základní a mateřská škola, Základní a mateřská škola Božkov. Dotace poputují na materiální vybavení zájmových kroužků, relaxačních aktivit, školní družiny, na výpravy do školy v přírodě či na pořádání oslav výročí založení 11. a 14. základní školy Plzeň. Radní též schválili rozpočtové opatření ve výši 36 tisíc korun pro pět mateřských škol zřizovaných městem v obvodech Plzeň 2, 3 a 4. Tyto dotace musí ještě schválit zastupitelstvo města.

„Rada města souhlasila s poskytnutím dotace 42 žádostem v celkové finanční výši 806 tisíc korun. Podpořili jsme Občanské sdružení ProCit, Plzeňský dětský sbor, JUNIOR ORCHESTR PLZEŇ, Malou uměleckou školičku Mušku, Johan, Motýl, Blízký soused, Tělocvičnou jednotu Sokol Plzeň-Nová Hospoda, Dětský domov Domino, Společnost Tady a Teď, Radu rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Mariella, Junák – český skaut, středisko Stopa, Ponton, Základní školu a Mateřskou školu pro zrakově postižené a vady řeči, Akademii nadání, Plzeňskou krajskou radu dětí a mládeže, Dětský folklorní soubor Mladinka či Pionýr – Pionýrskou skupinu Homolka,“ vysvětlila radní Lucie Kantorová. Těchto 42 žádostí musí schválit zastupitelé.

„Rada města schválila poskytnutí 16 dotací v celkové výši 275 tisíc korun. Podporu od města obdrží Farma Jitřenka, Středoškolský klub ASK ČR při Gymnáziu v Plzni, Klub plastikových modelářů, Základní umělecká škola Plzeň, Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici Plzeň nebo Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Jiřičky Plzeň,“ doplnila radní Lucie Kantorová.