Plzeňská radnice dá sportovním klubům 13 milionů, podpory se dočkají i handicapovaní

ilustrační foto / plzen.cz

Město Plzeň poskytne v letošním roce v rámci podpory sportu a tělovýchovy v Plzni sportovním klubům více než 13 milionů korun. Podporu obdrží také handicapovaní sportovci, a to prostřednictvím tělovýchovné organizace či samostatně jako fyzické osoby.

Cílem tohoto programu je podle prvního náměstka Romana Zarzyckého, do jehož gesce spadá oblast sportu, finanční podpora konkrétním sportovním subjektům nacházejícím se na území města Plzně, především pak podpořit neziskové organizace, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže. Žadatelem mohla být pouze organizace vykazující na území města Plzně sportovní činnost. „Magistrátní odbor sportu přijímal žádosti o podporu po celý měsíc leden 2019. Přijal celkem 181 žádostí. Všechny žádosti byly předloženy k posouzení Komisi pro sport a mládež Rady města Plzně. Ta doporučila k podpoře žádosti v celkové výši 13,57 milionu korun,“ přiblížil Zarzycký.

Rada města Plzně schválila poskytnutí dotací celkem 21 žadatelům v celkové výši 510 tisíc korun. „Dotaci od města získaly například Pohyb a zdraví o.p.s., Krasobruslařský klub Plzeň, z.s, Akademie volnočasových a vzdělávacích aktivit, z.ú., Junák – český skaut, okres Plzeň-město, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Sbor dobrovolných hasičů Plzeň Skvrňany i Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň,“ uvedl Roman Zarzycký.

Radní dále souhlasili s poskytnutím celkem 140 dotací, které musí schválit ještě zastupitelstvo města. „Podpořena byla široká škála sportů na území celého města. Podpoříme HC Škoda Plzeň, Viktorii Plzeň, Atletický klub ŠKODA Plzeň, Krajský svaz lyžařů Plzeňského kraje, Plzeňský krajský svaz cyklistiky, TJ Slavoj Plzeň, SK Senco Doubravka, TJ Prazdroj Plzeň, Univerzitní sportovní klub Plzeň, Nadační fond Volejbal Plzeň či Sportovní klub INTEROBAL PLZEŇ. Podpořeny budou též tělovýchovné jednoty z Malesic, Lhoty, Radčic, Křimic či Božkova. Z klubů pracujících s handicapovanými sportovci obdrží finance od města Tělovýchovná jednota zdravotně postižených Halma nebo Spolek Sportovní klub handicapovaných Meteor Plzeň,“ doplnil Roman Zarzycký.