Plzeňská radnice dá peníze na obnovu školní zahrady ve školce i na gymnáziu

ilustrační/ GFK

Zastupitelstvo města Plzně schválilo poskytnutí dotací z Fondu životního prostředí města Plzně na projekty 49. mateřské školy i Gymnázia Františka Křižíka.

49. mateřská škola Plzeň žádala z Fondu životního prostředí 126 tisíc korun na projekt Naše rozkvetlá zahrada. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí částky v plné výši. 49. mateřská škola se nachází v centru města Plzně, součástí školy jsou i jesle pro děti od jednoho roku. „Děti tohoto věku nemohou chodit na vycházky do vzdálenějších parků, proto je plné vybavení zahrady v centru města velmi důležité,“ řekl Petr Náhlík.

Projekt se týká doplnění záhonů a oživení okrasných ploch jarními cibulovinami. Výsadbové plochy budou doplněny novou vrstvou mulčovací kůry. V rámci projektu budou zakoupena ptačí keramická pítka a hmyzí domečky. Vzhledem k havarijnímu stavu dvou herních dřevěných prvků bude zakoupena herní sestava Karlštejn.

Gymnázium Františka Křižíka a základní škola požádala o poskytnutí dotace na projekt Zelená škola – obnova zahrady v atriu GFK a podpora ekologických aktivit 2018. Projekt se týká již čtvrté etapy, ve které budou na východní terasy školy instalovány dřevěné treláže, včetně jejich ozelenění. V rámci projektu bude škola pokračovat v ekologických aktivitách. „V roce 2015 gymnázium zahájilo program celkové obnovy atria, ve kterém vzniká prostor pro ekologickou činnost dětí a kulturní aktivity. Do obnovovaného atria budou doplněny lavičky, stůl se slunečníkem a bedna na zahradnické nářadí. Projekt jsme podpořili částkou ve výši 119 tisíc korun,“ vysvětlil Petr Náhlík.