Plzeňská radnice bude spolupracovat s hospodářskými komorami

foto: www.plzen.eu

V pátek 15. prosince se uskutečnilo na plzeňské radnici setkání podnikatelů, zástupců hospodářských komor s primátorem města Plzně Martinem Zrzaveckým, náměstkem pro oblast dopravy a životního prostředí Petrem Náhlíkem a ekonomickým náměstkem Pavlem Kotasem. Zástupci města seznámili na dvě desítky podnikatelů s chystanými projekty krajské metropole, které se dotýkají podnikatelské sféry. Na závěr setkání podepsalo město Plzeň s hospodářskými komorami memorandum na všestrannou podporu podnikání a zlepšení prostředí pro inovace na území města Plzně, za město ho podepsal primátor Martin Zrzavecký, za Regionální hospodářskou komoru Plzeňského kraje Pavel Karpíšek a za Okresní hospodářskou komoru Plzeňsko Ota Rubner.

Primátor Martin Zrzavecký představil chystané projekty na rok 2018 týkající se sociální oblasti, bezpečnosti, konceptu Smart City, rozšíření centra Dronet nebo projekty týkající se elektromobility, kdy by mělo vzniknout v následujícím roce v Plzni sedm dobíjecích stanic pro elektromobily. Náměstek Petr Náhlík připomněl dopravní projekty, které ve městě nyní probíhají a ty, jež se v následujícím roce začnou realizovat. Přiblížil projekt západního a východního obchvatu, přestupní uzel Šumavská, tramvajovou trať na Bory nebo přestupní uzel na Slovanech. Ekonomický náměstek Pavel Kotas seznámil přítomné se schváleným rozpočtem města na nadcházející rok, s investičními akcemi, připomněl projekt města podnikatelské vouchery nebo spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni v oblasti vývoje.

Podepsané memorandum se týká podpory tradičních odvětví a řemesel a současně i zlepšení podmínek pro malé a střední podnikatele. Spolupráce by měla přinést rozvíjení nabídky kvalitních a odpovídajících služeb stimulujících inovace a růst ve firmách i usnadnění zahájení vlastního podnikání s důrazem na podnikatelské aktivity v technologicky náročných oborech. V prohlášení se město například zavazuje, že vytvoří webový portál pro plzeňské podnikatele s důležitými informacemi z oblasti podnikání. V obsahu memoranda je mimo jiné zakotvena spolupráce na realizaci kampaně Přijďte k nám žít zaměřené na přilákání kvalifikované pracovní síly do Plzně. Kooperace se má také týkat organizace výstav, seminářů, přednášek a dalších akcí, zaměřených na podporu podnikání a optimalizaci vzdělávání dle potřeb trhu práce ve městě Plzni včetně aktivit na podporu technického vzdělávání a podnikavosti žáků.