Plzeňská radnice bude chtít po ministerstvu kultury 441 tisíc na oslavy vzniku republiky

Foto: www.plzen.eu

Plzeň podá žádost o dotaci na Ministerstvo kultury České republiky, rádo by získalo finanční podporu na rok 2018 pro svoji tradiční akci Plzeňské oslavy vzniku republiky. Podání žádosti v maximální výši 441 tisíc korun, které odpovídají 70 procentům nákladů, schválili radní. Akce reflektuje 100. výročí vzniku samostatného československého státu a bude jednou z hlavních událostí velkého celoročního projektu nazvaného Plzeň 2018, který město k připomenutí tohoto významného výročí na příští rok připravuje. 

„Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2018 výběrové dotační řízení na projekty v programu Kulturní aktivity – Podpora regionálních kulturních tradic – Připomínka a oslava významných výročí roku 2018 spjatých s naší státností (1918, 1968, 1993). O podporu požádáme právě z tohoto programu,“ uvedl ekonomický náměstek primátora Pavel Kotas. Žádost o dotaci je možné podat do 31. října 2017.

Tradiční jednodenní Plzeňské oslavy vzniku republiky chce město rozšířit v roce 2018 do dvou dnů. Během nich Plzeň zpřístupní archivní kulturní památky z fondů Archivu města Plzně, konkrétně rukopis hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka z roku 1834 s textem národní hymny Kde domov můj. Také uspořádá vzpomínkový akt u Památníku T. G. Masaryka s odkazem na zásadní momenty vzniku samostatného československého státu za účasti současných významných plzeňských osobností včetně zástupců České obce sokolské, Československé obce legionářské, skautů, policejních i armádních složek a dalších zástupců kulturních a společenských subjektů. Město během dvoudenní akce také zorganizuje Průvod světel se speciálními lampiony v barvách trikolory v připravené trase centrem města. Průvod bezprostředně naváže na vzpomínkový akt a k průvodu se pěšky i v dobových dopravních prostředcích připojí historické postavy, které byly v Plzni v časech První republiky výraznými osobnostmi politického, kulturního a společenského života. Průvodu se zúčastní zástupci místních spolků a organizací. Součástí oslav bude též slavnostní setkání na náměstí Republiky, které vyvrcholí společným zpěvem československé státní hymny a následným ohňostrojem v národních barvách.