Plzeňská poslankyně pracuje na přípravě zákona, který bude regulovat agenturní zaměstnávání

Poslankyně Parlamentu ČR Barbora Kořanová

Na přípravě legislativních opatření, která budou obsahovat novelu zákona o pobytu cizinců na území České republiky teď pracuje plzeňská poslankyně Parlamentu ČR Barbora Kořanová (ANO). Legislativní opatření budou vytvářet nový zákon o agenturním zaměstnávání, personálním zprostředkování a přímém zaměstnávání. Poslankyně je připravuje na základě podnětů, které obdržela od zástupců samospráv při pravidelných návštěvách svého volebního regionu. Ten se potýká s poměrně značným podílem zaměstnanců ze třetích zemí na pracovním trhu.

V současné době se na našem pracovním trhu nachází stále více zahraničních zaměstnanců a poptávka po nich značně roste. Proto je potřeba nastavit jasná pravidla, podle kterých se budou cizinci řídit. Musíme říct, za jakých okolností se cizinci vrátí do země původu a kdo to zaplatí,“ vysvětluje poslankyně Barbora Kořanová.

Stát musí podle poslankyně také zavést komplexní a detailní evidenci o pobytu cizinců, protože to žádají zástupci samospráv. „Klíčové je pro mne i zřízení fondů, do kterých budou zaměstnavatelé nebo pracovní agentury přispívat, čímž se budou městům kompenzovat náklady za služby, které musí město pro cizince hradit. Na podzim budou představeny veškeré detaily návrhu,“ uvedla poslankyně Kořanová.