Plzeňská lékařka Králíčková získá Cenu města Plzně

Profesorce Mileně Králíčkové, špičkové plzeňské lékařce a pedagožce, udělí město Plzeň Cenu města za vedení projektů, které napomáhají zvýšení úspěšnosti léčby neplodnosti. Králíčkové bude předána 28. října v Obřadní síni radnice na náměstí Republiky v Plzni v rámci slavnostního shromáždění k 101. výročí vzniku samostatného Československa, na němž budou uděleny také Pečeti města Plzně.

„Paní profesorka Králíčková se od počátku své profesní dráhy věnuje tématům na průsečíku embryologie, gynekologie a porodnictví. Zaměřuje se na studium příčin neplodnosti a selhání léčby neplodných párů. Sleduje geneticky podmíněné příčiny, například vliv konkrétních mutací a vliv škodlivin v životním prostředí,“ popsal odbornou specializaci oceňované lékařky primátor města Plzně Martin Baxa.

Milena Králíčková pracuje od roku 1996 na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni a na Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice Plzeň. V Biomedicínském centru a v Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni spolupracuje s týmem Ing. Jana Nevorala, Ph.D., na výzkumu pohlavních buněk. V letech 1998 – 1999 pracovala profesorka Králíčková v Massachusettské všeobecné nemocnici v Bostonu (USA), kde se věnovala genetickým příčinám poruch plodnosti. Po svém návratu v roce 2000 obhájila titul Ph.D. a od té doby je výukovou i výzkumnou oporou Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, který nyní již devátým rokem vede.

Od roku 2014 je doktorka Králíčková prorektorkou Univerzity Karlovy pro studijní záležitosti a od roku 2019 i jednou z vůdčích osobností evropské univerzitní aliance 4EU+, jež koordinuje pařížská Sorbonna a tvoří ji kromě Univerzity Karlovy též univerzity z Heidelbergu, Kodaně, Milána a Varšavy.

Profesorka Milena Králíčková je autorkou více než 93 původních vědeckých prací, z toho 67 publikací v časopisech s tzv. impact faktorem, které již byly citovány více než 970krát, což dokumentuje dosah a ohlas její výzkumné práce.