Plzeňská cembalistka Zuzana Růžičková má v Plzni pamětní desku

foto: město Plzeň

Budovu Konzervatoře Plzeň zdobí od dnešního dne pamětní deska věnovaná plzeňské rodačce, profesorce hudby a průkopnici cembalové hry Zuzaně Růžičkové, která zemřela 27. září 2017. Autorem díla je renomovaný sochař a výtvarník Václav Fiala.

„Zuzana Růžičková byla uznávanou hudebnicí, osobou, jež ve svém oboru měla světové renomé,“ prohlásil po odhalení pamětní desky primátor města Plzně Martin Baxa.

foto: město Plzeň

Zuzana Růžičková se narodila 14. ledna 1927 v Plzni, kde získala i své první hudební vzdělání u Marie Provazníkové-Šaškové. Hře na klavír se věnovala do roku 1942, kdy byla deportována do koncentračního tábora Terezín, následně do Osvětimi a Bergen Belsenu. V koncentračním táboře prodělala skvrnitý tyfus, z něhož se po osvobození dlouhodobě léčila, proto se do Plzně vrátila až v srpnu 1945. Tvrdou prací v pracovním táboře měla zničené ruce. V září 1945 nastoupila do hudební školy. Bylo jí 18 let a měla pouze základní vzdělání. Jejím učitelem v Plzni byl Bohdan Gsölhofer, ředitel hudební školy.

foto: Plzeň

„Zuzana Růžičková cvičila hru na klavír 12 hodin denně a každé dva měsíce dělala postupové zkoušky do dalšího ročníku a účastnila se tehdejšího koncertu nejlepších žáků školy. Cembalo nebylo v tu dobu považováno za rovnocenný nástroj s klavírem. Úspěšně složila přijímací zkoušky na AMU a už během studií přešla ke studiu cembala. Své vzdělání si doplnila u profesorky Roesgen‑Championové v Paříži. V roce 1956 poprvé zvítězila v Mnichově na mezinárodní cembalové soutěži,“ dodala Květuše Sokolová, vedoucí Odboru kultury Magistrátu města Plzně.

Kromě výuky na pražské Akademii múzických umění vedla mistrovské kurzy v Praze, Curychu, Stuttgartu, Londýně, Bostonu a jinde. V letech 1979 až 1990 byla sólistkou České filharmonie. Jako sólistka koncertovala po celé Evropě, v USA, Kanadě, Austrálii i Japonsku. Působila jako hudební organizátorka v Českém spolku pro komorní hudbu. Zvláště významné je její pravidelné hostování na předních mezinárodních hudebních festivalech. Zuzana Růžičková, provdaná Kalabisová, je trojnásobnou nositelkou Grand Prix du Disque de l’Académie Charles Cros v Paříži a řady dalších cen. V roce 2003 převzala z rukou prezidenta republiky Vyznamenání Za zásluhy o stát v oblasti umění, ve stejném roce jí byl udělen francouzský titul Rytíře umění a literatury.