Plzeňská 15. základní škola si v Senátu převzala titul Ekoškola

foto: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP

Titul Ekoškola obdržela ve středu plzeňská 15. základní škola, připojila se tak k dalším školám v republice, které jsou držiteli tohoto významného ocenění.

Předání se uskutečnilo v Senátu České republiky pod záštitou ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstva životního prostředí ve spolupráci s nadací Tereza. Ocenění téměř šedesáti školám předala senátorka Zuzana Baudyšová z Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky.

Titul Ekoškola je mezinárodní ocenění, které získá škola na základě hodnocení auditorského týmu. Projekt Ekoškola je mezinárodním vzdělávacím programem, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Program též zvyšuje obecné povědomí o nutnosti chránit životní prostředí.  Základním pravidlem je dodržování takzvaného Ekokodexu, vytvoření pravidel v každé škole v duchu tohoto kodexu a dobrá spolupráce ekotýmů a všech dalších partnerů školy. Do projektu je v České republice zapojeno téměř 500 škol, držiteli tohoto prestižního titulu je pětina z nich.