Plzeňané ve velkém podepisují petici za okamžité zlepšení bezpečnostní situace ve městě

Ilustrační foto

Už 1550 podpisů Plzeňanů bylo v úterý ráno pod peticí nazvané Za okamžité řešení krizové bezpečnostní situace ve městě Plzeň. Ta sice vznikla už začátkem listopadu, ale lidé ji teď začali podepisovat ve velkém v souvislosti s aktuální dvojicí vražedných útoků, které se staly v Plzni koncem minulého týdne.

Bezpečnostní situaci ve městě se už delší dobu nedaří zlepšit. Na denním pořádku jsou v centru města a zejména pak na Americké třídě a přilehlém okolí rvačky. Jejich nejčastějšími aktéry jsou obyvatelé ubytoven a zahraniční agenturní pracovníci. Iniciátorem petice je Plzeňan Vojtěch Kadlec.

„Vzhledem k neustále se opakujícím trestným a násilným činům, páchaných ve městě Plzeň, žádáme příslušné orgány, aby se touto situací začaly v nezbytně krátkém časovém horizontu efektivním způsobem zabývat. Bezpečí obyvatel je jednou z hlavních priorit suverénních a demokratických států, jakož i jejich funkčně samosprávných celků, jako jsou města a kraje. Aktuální situace ovšem nesvědčí o tom, že by vedení města Plzně podnikalo aktivní kroky ke zlepšení tohoto stavu,“ píše na úvod své petice Vojtěch Kadlec.

Signatáři petice požadují vytvoření strategického plánu pro posílení hlídek městské policie, zvláště v rizikové dny a na rizikových místech, kde se případní pachatelé mohou ve zvýšené míře pohybovat. Dalším bodem je vypracování analýzy a statistiky částí města s nejvyšší kriminalitou se srovnáním četnosti nasazení městské policie. Podle výsledků by se pak měl navýšit počet hlídkujících strážníků městské policie.

„Dalším krokem, který měl bezpečnostní situaci v Plzni zlepšit je podle autora petice vypracování a nástin koordinace a spolupráce v rámci případného strategického plánu mezi městem Plzeň a státní policií České republiky,“ řekl Kadlec. Zvýšit a zefektivnit by se pak měla frekvence kontrol pracovních agentur, jakož i pracovníků, které zaměstnávají. Pracovním agenturám by měl hrozit finanční postih za protiprávní jednání jejich zaměstnanců. Petici mohou lidé podepsat na stránkách www.petice24.com.