Plzeňané, třiďme odpad ještě lépe!

foto: plzen.cz

Ve třídění komunálního odpadu se neustále zlepšujeme, ale pořád je tu prostor pro další navýšení celkového množství vytříděného materiálu. Sběrná síť se od počátku existence společnosti Čistá Plzeň zdvojnásobila a každý obyvatel západočeské metropole má možnost dobře třídit odpad.

Papír

Papír odkládáme do modrých nádob. Patří sem noviny, časopisy, letáky, sešity, neznečištěný obalový papír, vlnitá lepenka či krabice. Velké krabice roztrhejte nebo sešlápněte, ať jedna jediná krabice například od pračky nezaplní celý kontejner. V žádném případě sem nevhazujte silně mokrý nebo mastný papír, voskový, uhlový papír nebo obaly kombinované s plasty či hygienické potřeby. Do papíru také nepatří tzv. nasávaná kartonáž, to jsou třeba obaly od vajec.

Plast

Plastové láhve od nápojů, plastové nádoby, kelímky, krabičky, sáčky, folie, výrobky z plastů, CD a DVD nosiče nebo zubní kartáčky. To všechno vyhazujte do žlutých kontejnerů. Patří sem třeba i polystyrén a v Plzni rovněž nápojové kartony. I pro plastový odpad platí, že pokud ho sešlápnete a zmenšíte, vejde se ho kontejneru mnohem více. Co sem nepatří? Mastné či silně znečištěné obaly od jídla, nebezpečných látek, ale také videokazety a výrobky z PVC jako například trubky nebo podlahové krytiny.

Sklo

Kontejner na sklo má zelenou nebo bílou barvu. Patří sem nevratné skleněné láhve, nepotřebné zavařovací sklenice, různé skleněné nádoby, okenní a tabulové sklo a další skleněné obaly bez příměsí. V žádném případě se nevhazujte keramiku, porcelán, nádoby z pálené hlíny, sklo s drátěnou výztuží, zrcadla, žárovky nebo zářivky, a také sem nepatří varné sklo.

Bioodpad

Bioodpad patří do malých hnědých nádob. Mohou se sem vyhazovat kuchyňské zbytky, rozdrcené skořápky od vajíček, kávová sedlina, čajové sáčky nebo odkvetlé a zvadlé květiny. Nepatří sem kosti, odřezky masa, tekuté zbytky jídel, oleje, tuky, skořápky ořechů, popel z uhlí nebo psí exkrementy. Rozhodně to těchto nádob nedávejte posekanou trávu nebo větve. To patří do sběrného dvora, případně do kontejneru, které Čistá Plzeň přistavuje ve vegetačním období na určená místa jednou za 14 dní. Místa a harmonogram přistavení najdete na www.cistaplzen.cz. Každý má takový kontejner v pohodlné docházkové vzdálenosti k dispozici.

Nápojové plechovky je v současné době možné odevzdávat pouze ve sběrných dvorech a aktuálně se prověřuje možnost nádobového sběru v rámci separovaného odpadu, který již funguje například v Praze.