Plzeňané se mohou zapojit do plánování dalšího rozvoje města, chystá se veřejná diskuse

ilustrační foto: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Strategický plán města Plzně je téměř hotový. Důležitý dokument, který určuje budoucí podobu a rozvoj Plzně, projednávají v současné době zastupitelstva městských obvodů a konečné slovo bude mít koncem června zastupitelstvo města. O tom, jakými projekty zahájit naplňování plánu, budou diskutovat zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně společně s veřejností v úterý 29. května od 16 hodin v hotelu Angelo. Na setkání je zván každý Plzeňan, který se chce podělit o svoje konkrétní návrhy, nutná je pouze předchozí registrace na webu www.ukr.plzen.eu.

S vizí, pěti základními cíli i celým strategickým plánem se lidé mohou seznámit předem na uvedeném webu. Zde je možné svoje tipy na naplňování pěti cílů směřujících k ještě lepší Plzni zasílat také online do 31. května. Získané podněty budou po setkání vyhodnoceny a použity jako podklad pro naplňování Strategického plánu města Plzně v následujících letech.

Hlavním smyslem Strategického plánu města Plzně je organizace rozvoje města a koordinace jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek. Strategický plán reaguje na dlouhodobé potřeby města a zároveň musí zohledňovat možnosti rozpočtu. V prosinci 2016 schválilo Zastupitelstvo města Plzně analytickou část Strategického plánu města Plzně.

V návaznosti na to bylo formulováno pět strategických cílů a navrženo více než osmdesát aktivit, které povedou k jejich řešení a naplňování. Do přípravy Strategického plánu města Plzně se doposud aktivně zapojilo více než 350 odborníků a více než 2500 obyvatel Plzně přispělo svým názorem.