Plzeň získá peníze na cyklostezku mezi Koterovem a Starým Plzencem

ilustrační foto: EuroVelo.cz

Plzeň získá dotaci na výstavbu cyklostezky mezi městskou částí Plzeň – Koterov a Starým Plzencem, půjde o podporu z Plzeňského kraje ve výši 3,87 milionu korun. Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi krajem a městem schválila Rada města Plzně. Plánovaná cyklostezka Koterov – Starý Plzenec využívá nivu řeky Úslavy, která poskytuje rovinatý terén v jinak kopcovitém terénu a zároveň přírodní prostředí v urbanizovaném prostoru. Jedná se o dva spojité úseky v délce 700 metrů a 2,5 kilometru, tedy úsek Koterov a úsek Starý Plzenec. Dotaci kraj poskytne z rozpočtové oblasti Doprava – Budování cyklostezek a cyklotras.

„Náklady na výstavbu cyklostezky se očekávají ve výši 24,4 milionu korun včetně DPH. Plzeň zažádala Plzeňský kraj o poskytnutí finančních prostředků ve výši 3,87 milionu korun. Tato částka je tvořena spolufinancováním stavební části akce a náklady na projektové dokumentace, autorský dozor a biologický dozor, které ponese pouze město Plzeň, respektive druhý městský obvod Plzeň 2–Slovany. Město Plzeň požádalo o dotaci také z programu IROP, výše dotace by mohla činit 20,89 milionu korun včetně DPH,“ uvedl ekonomický náměstek Pavel Kotas.

Cyklostezka v katastrálním území Koterov je situována jihovýchodně od části Plzeň- Koterov. Začátek úpravy bude v napojení na silnici III/18020 v úseku Koterov – Starý Plzenec, konec úpravy pod dálničním mostem dálnice D5. V současném stavu se v místech stavby cyklostezky v úseku k lávce nachází účelová komunikace, v dalším úseku polní cesta, která slouží pro přístup k okolním zemědělsky využívaným pozemkům.  Realizace akce by měla proběhnout v roce 2018.