Plzeň zahájila stavbu další etapy důležitého Východního okruhu

Slavnostní poklepání na základní kámen důležité komunikace. Foto: Martin Pecuch

Poklepem na základní kámen odstartovala ve středu stavba pro Plzeň zcela zásadní čtyřproudé komunikace I/20 a II/231 v Plzni – úsek Plaská – Na Roudné – Chrástecká. Úsek v délce 1,4 kilometru od křižovatky Plaská – Studentská povede jihovýchodním směrem do současného pole směrem k Doubravce napravo od železniční trati. Společně s druhou etapou bude mít poté dohromady 2,6 kilometru. Její součástí je i propojení silnice I/20 a silnice II/231 v okružní křižovatce na ulici Na Roudné.

Termín dokončení je stanoven na květen 2021. Celý východní okruh bude měřit celkem sedm kilometrů. Stavba je rozdělena do tří etap. Druhá etapa je plánovaná v úseku Jateční – Na Roudné a poslední bude vést od Rokycanské ulice údolím Úslavy až k Jasmínové ulici na Slovanech. Celkové náklady na danou etapu jsou ve výši 597 milionů korun.

Tudy povede východní okruh. Foto: Martin Pecuch

„Tato důležitá stavba propojí severní předměstí města s částí Doubravka a přispěje ke zklidnění dopravy na Karlovarské a též odvede tranzitní dopravu z vnitřního města. Vybudováním daného úseku se vyhneme též rekreační oblasti kolem Boleveckých rybníků. Výstavbě předcházela dlouhá majetková příprava. S prvními výkupy pozemků se zde začalo již před 20 lety. Největší důraz na danou stavbu byl kladen v období 2014 až 2018. Město Plzeň se na stavbě podílí částkou ve výši 150 milionů korun,“ uvedl technický náměstek Pavel Šindelář (ODS). Stavbu společně financují stát, město Plzeň a Plzeňský kraj.

Samotné práce na výstavbě tohoto úseku začaly v březnu letošního roku, kdy se kácely stromy a zeleň. Před započetím stavebních prací se uskutečnil plošný archeologický a pyrotechnický průzkum. Na lokalitu, kde se stavba nachází, měly dopadat bomby adresované na Škodovy závody během druhé světové války, protože Velký bolevecký rybník sloužil jako orientační bod. Žádná nebezpečná munice se tentokrát nenašla.

Technický náměstek primátora Pavel Šindelář zahájil stavbu další etapy východního okruhu. Foto: Martin Pecuch

Úsek od křižovatky Plaská – Studentská bude čtyřproudý. Po obou stranách silnice se budou nacházet chodníky a cyklistické stezky. Současná ulice U Velkého rybníka bude napojena v křížení s ulicí Pod Stráží se samostatnými odbočovacími pruhy, křižovatka bude světelně řízena. Za křižovatkou se silnice přimyká k železniční trati Plzeň – Žatec. Po pravé straně komunikace směrem k Doubravce bude zřízen protihlukový val ve výšce tří metrů z důvodu možné budoucí výstavby, se kterou počítá územní plán.

Silnice I/20 bude pokračovat podél železniční trati a bude kolem vedena smíšená pěší a cyklistická stezka. Čtyřproudá silnice přechází na svém konci úseku do dvouproudé před napojením na ulici Na Roudné. Zde vznikne nová okružní křižovatka Na Roudné, Jateční. Stavebně bude celý úsek upraven včetně zastávek městské hromadné dopravy. Budou vybudovány dva nové železniční mosty – jeden na trati Plzeň – Žatec a druhý na železniční vlečce přes ulici Jateční. Součástí stavby je i úprava stávající provizorní okružní křižovatky, křížení ulic Na Roudné a U Velkého rybníka, autobusových zastávek a komunikací pro pěší a cyklisty.

Práce jsou už v plném proudu. Foto: Martin Pecuch

Silnice I/20 je součástí mezinárodního tahu E49 Vídeň – České Budějovice – Plzeň – Karlovy Vary – Magdeburg.