Plzeň vystaví v DEPO2015 první část svého rodinného fotoalba

Jaký byl a je každodenní život Plzeňanů? Jak tráví volný čas dnes, kam jezdívali na víkendy, kde se v Plzni nejraději setkávají? Cílem unikátního projektu Plzeňské rodinné fotoalbum je rozpoznání identity a charakteru města skrze vytvoření rodinného fotoalba na základě sběru starých i současných fotografií od obyvatel Plzně. První výběr fotografií nabídne výstava s podnázvem Skryté město, která bude v prostorách DEPO2015 k vidění od 17. 4. do 17. 7. Nasbíráno bylo již kolem 2000 fotografií. Lidé mají ale i dále možnost až do června ukládat své fotografie na webové stránky http://fotoalbum.plzen.eu/Součástí výstavy, která ukáže výběr přibližně 200 fotografií, bude také prostor pro dočasné výstavky, jejichž vernisáže vždy doplní setkání nad novými fotografiemi, a diashow „Fotky ze šuplíku“.

Plzenske rodinne fotoalbum (2)Inspirací pro Plzeňské rodinné fotoalbum byl francouzský projekt s názvem Chercheurs de Midi, který se konal jako součást programu Evropského hlavního města kultury Marseille-Provence 2013. Jeho autorem byl Jean-Pierre Moulères, jehož Plzeň 2015 přizvala, abych asistoval při první fázi projektu, a bude i kurátorem druhé výstavy Plzeňského rodinného fotoalba na podzim tohoto roku.

„Fotoalbum najdete v současné době snad v každé rodině. A v Plzni jsme, řečeno v nadsázce, jedna velká rodina. Bylo tedy nasnadě, abychom si fotoalbum pořídili a ukázali tak sounáležitost k místu, kde žijeme, pracujeme, bavíme se, máme své přátele. Těším se, až fotoalbum ve čtvrtek při vernisáži otevřu s očekáváním, že díky němu něco nového v té „naší rodině“ objevím,“ sděluje první náměstek primátora Martin Baxa.

„Se sběrem fotografií od plzeňských obyvatel jsme začali v prosinci 2014. Aby lidé lépe pochopili smysl a charakter projektu, uspořádali jsme v letošním roce již řadu setkání pro veřejnost, na kterých spolupracujeme s PhDr. Petrem Janečkem, Ph.D. (FF ZČU, FF UK) a studenty Katedry antropologie FF ZČU. Na těchto setkáních, která probíhala ve spolupráci s Knihovnou města Plzně, se nám podařilo nasbírat velké množství fotografií, které nyní společně s fotografiemi, jež lidé ukládají sami přímo na webovou galerii projektu, čítá přibližně 2000 snímků,“ říká kurátorka výstavy Kristýna Jirátová.

Plzenske rodinne fotoalbum (4)Každá fotografie je na webu pečlivě řazena do jedné ze tří základních kategorií – Krajina, Portréty, Aktivity – a poté do kolekcí, které postupně vznikají dle charakteru zaslaných snímků. Již nyní je vytvořeno kolem 120 kolekcí, které budou dále rozšiřovány s fotografiemi, které je možné do projektu zasílat až do července 2015, tedy do doby ukončení první výstavy.

„Vybrat z celkového množství dosud poskytnutých fotografií přibližně 180 snímků byl úkol poměrně složitý. Hlavní roli zde totiž nehraje pouze kvalita fotografie – naopak někdy trochu rozostřené či poškozené fotografie mají velmi silnou atmosféru – ale především její obsah, energie, výpovědní hodnota. Výstava je rozdělena do tří částí dle tří jmenovaných kategorií, přičemž v některých částech dochází k jejich mírnému prolínání. To je samozřejmé, neboť všechny tři sekce spolu v reálném životě těsně souvisí,“ upozorňuje Kristýna Jirátová. Součástí výstavy je také prostor pro dočasné instalace menších výstav a s nimi spojený doprovodný program v podobě promítání a diskuzí na různá témata.