Plzeň vyhlásí sbírku na pomoc zvířatům v útulku

Foto: plzen.eu

Rada města Plzně schválila uspořádání veřejné sbírky na pomoc zvířatům v plzeňském útulku. Její výtěžek bude použit výhradně k zajištění péče o zvířata umístěná v zařízení, tedy například k nákupu krmiva, steliva, dek, obojků a košíků, k úhradě desinfekčních prostředků, léků pro nemocná zvířata, veterinárních úkonů a podobně.

„V současné době Městská policie Plzeň vybírá dary na podporu zvířat umístěných v útulku. Tato forma se však v praxi ukazuje jako málo efektivní a zejména pro dárce nekomfortní, protože při přijímání finančního daru musí být vyplněno mnoho dokumentů i údajů. Proto jsme navrhli rozšířit možnost příjmu finančních prostředků o výběr finančních prostředků formou veřejné sbírky,“ uvedl radní pro bezpečnost Martin Zrzavecký.

Na základě usnesení Rady města Plzně o schválení veřejné sbírky bude podáno oznámení o konání veřejné sbírky Krajskému úřadu Plzeňského kraje. Po získání osvědčení bude možné sbírku začít realizovat.

„Pro veřejnou sbírku vyhlášenou na pomoc zvířatům v Útulku pro zvířata v nouzi v Plzni bude nejúčelnější založení zvláštního bankovního účtu a zřídit pokladničky. V tomto okamžiku se předpokládá umístění pokladny pouze v prostorách útulku,“ uvedl Martin Zrzavecký. Doplnil, že veřejná sbírka bude probíhat na dobu neurčitou na území celé České republiky, aby do ní mohli přispět nejen obyvatelé Plzně.