Plzeň už od roku 2015 pracuje na koncepci sociálně dostupného bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel

radní David Šlouf s občany

O pilotním testování koncepce sociálního bydlení v Plzni bude ve čtvrtek na jednání plzeňského městského zastupitelstva informovat radní pro oblast správy městských nemovitostí David Šlouf. Město Plzeň už od roku 2015 pracuje na koncepci sociálně dostupného bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel, kteří mají často problém sehnat důstojné bydlení. Město postupně staví a rekonstruuje byty, které by jim měly pomoci.

Na začátku volebního období v roce 2015 město schválilo koncepci dostupného sociálního bydlení, která byla naprosto zásadní pro další pokračování nakládání s byty. „V této koncepci jsme vytipovali cílové skupiny, kterým je potřeba se nadstandardně věnovat, které mají problém si sehnat na trhu s nájemními či vlastními byty slušné bydlení. Jedná se zejména o seniory, zdravotně postižené, oběti domácího násilí, lidí pocházejících z institucí jako jsou dětské domovy, pěstounská péče a samozřejmě také o mladé rodiny,“ popsal situaci radní David Šlouf.

Město si udělalo analýzu toho, co v současné době nabízí, i toho, co by mělo nabízet. „Zjistili jsme si čísla, kam bychom se měli dobrat. Například u seniorů je to zhruba 300 bytů u mladých rodin téměř to samé. U zdravotně postižených to bylo zhruba 50 bytů. Snažíme se jít cestou, že postupně tyto plány realizujeme. V současné době dochází k předání kompletně předělané ulice Plachého 42 – 48. Tam vzniklo nově kolem 50 bytů, které jsou určeny zejména pro seniory a mladé rodiny,“ řekl radní.

Do budoucna město Plzeň plánuje velkou investiční akci z vlastních prostředků, kdy v lokalitě Zátiší postaví 192 bytů, určených čistě k nájmu, právě pro mladé rodiny, seniory a zdravotně postižené. „V momentě, kdy dokončíme lokalitu Zátiší, budeme mít vyřešeny zdravotně postižené občany, z velké části seniory a ještě nám budou chybět byty pro mladé rodiny. V budoucnu by mělo město Plzeň plánovat zejména byty pro mladé rodiny, tedy startovací byty. A zde si troufnu odhadnout, že zhruba 300 až 400 bytů je nutné v nějakém časovém horizontu vybudovat,“ doplnil David Šlouf.

Byty by měly vzniknout na pozemcích v majetku města Plzně, nabízí se například lokalita Světovar, dále pak v Cukrovarské, kde bylo depo dopravních podniků. Nějaké další vhodné pozemky má město i v lokalitě Sylván.