Plzeň uvolní z rozpočtu 10 milionů na dokumentaci pro revitalizaci oblasti Zátiší

Zastupitelstvo města Plzně

Částku deset milionů korun dá město Plzeň na projekt týkající se oblasti Zátiší, v níž chce postupně v následujících letech vybudovat 18 bytových domů s menšími sociálními byty pro zdravotně postižené, rodiny pečující o postižené dítě, pro samoživitelky s nízkými příjmy a pro seniory. Za peníze pořídí dokumentaci potřebnou k získání stavebního povolení. Na samotnou realizaci se radnice pokusí zajistit peníze z různých zdrojů, mj. i z výzev v rámci ITI či z prodeje městských bytů. Výstavba je plánována do čtyř etap, během nichž by mělo být vybudováno 195 bytů o velikostech 1+KK a 2+KK, odhadované náklady jsou zatím 328 milionů korun včetně DPH.

„Během příštího roku bychom chtěli vysoutěžit a zadat zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení pro celou lokalitu Línská – Kreuzmannova. Začátek výstavby by mohl začít v roce 2018,“ uvedl radní pro oblast správy městských nemovitostí David Šlouf.

Lokalita v Zátiší slouží pro bydlení, v územním plánu je určena pro funkční využití jako bydlení čisté. V místě se nachází 25 dřevěných typových domů, které byly vystaveny v polovině minulého století jako součást válečných reparací. Budovy i pozemky jsou v majetku města, jejich technický stav ale není dobrý a jsou na hraně životnosti. Domky z energetického hlediska dlouhodobě nesplňují standardy, jejich rekonstrukce prakticky není možná, proto radnice navrhla komplexní přestavbu celé lokality včetně vybudování technické infrastruktury.

Nově vystavené bytové domy dle vypracované studie budou obsahovat převážně menší sociální byty, které by měly sloužit především pro uspokojení bytových potřeb osob se zdravotním postižením, pro rodiny pečující o postižené dítě, samoživitelky s nízkými příjmy a seniory. Návrh je v souladu s Koncepcí sociálního a dostupného bydlení města Plzně na roky 2016 – 2020. Stávající objekty budou postupně v rámci jednotlivých etap odstraněny, současným nájemníkům bude nabídnuto náhradní bydlení v této lokalitě, případně v jiných domech ve vlastnictví města.