Plzeň uctila pietním aktem památku archiváře Martinovského

foto: www.plzen.eu

Památku zemřelého emeritního plzeňského archiváře Ivana Martinovského uctili zástupci města uložením urny s jeho ostatky do čestného hrobu města Plzně v kolumbáriu na Ústředním hřbitově v Plzni.

PhDr. Ing. Ivan Martinovský (6. 1. 1937 Úvaly u Prahy – 11. 3. 2015 Plzeň) je držitel Pečetě města Plzně z roku 2007 a Ceny města Plzně z roku 2014 za stěžejní podíl na publikacích Dějiny Plzně v datech od prvních stop osídlení po současnost a Vladislavské zřízení zemské z roku 1500 a navazující prameny.

Svůj život spojil na dlouhou dobu s Plzní, v roce 1983 nastoupil do Archivu města Plzně, o rok později se stal jeho ředitelem a v čele setrval 13 let.

Jeho publikační činnost zahrnuje přes 250 položek. Mnoho článků věnoval historii severních Čech, plzeňského regionu, českým právním i správním dějinám zejména 15. a 16. století i dalším tématům.

Ivan Martinovský věnoval také nemalé úsilí práci pro české archivnictví, působil také jako redaktor sborníku Minulostí Západočeského kraje. Díky jeho iniciativě byl v letech 1984 – 1988 realizován i ojedinělý jedenáctidílný cyklus Hudba z archivu, v němž často v premiéře zaznívaly skladby zapomenutých plzeňských skladatelů. Organizoval několik konferencí o českém 19. století v rámci Smetanovských dnů v Plzni, věnoval se pedagogické a osvětové činnosti, přednášel na pedagogické a právnické fakultě v Plzni.

Výrazným oceněním jeho zásluh se v roce 2007 stalo udělení čestného členství ČAS při příležitosti jeho 70. narozenin a dále udělení medaile Za zásluhy o české archivnictví.