Plzeň uctila památku válečných veteránů

foto: V. Čermák

Svět si v neděli připomenul Den válečných veteránů, který připadá právě na 11. listopadu, kdy v roce 1918 bylo podepsáno ve vlakovém voze v Le Francport u severofrancouzského města Compiègne příměří mezi Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny boje první světové války. V Česku tento den oficiálně patří mezi významné od roku 2001 a v Plzni se už tradičně uskutečnil v neděli 11.11. v 11 hodin pietní akt u památníku na Homolce.

Praporčík Jaroslav Tlsták z Krajského vojenského velitelství přivítal mezi hosty hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda, prvního náměstka primátora Martina Baxu, prvního místostarostu městského obvodu Plzeň 2 Slovany Jana Fluxu, pplk. Jindřich Pleschera, předsedu Československé obce legionářské Jednota Plzeň. předsedu oblastního výboru ČSBS Plzeň Jaroslava Bukovského, předsedu Oblastního sdružení válečných veteránů Plzeň mjr. v zál. Miroslava Charváta, zástupce ČSOL Plzeň Miroslava Husa a v neposlední řadě ředitele Krajského vojenského velitelství v Plzni plk. Milana Sklenáře.

Ve vystoupení řady hostů nebyla opomenuta  symbolická báseň kanadského vojenského lékaře Johna Mc Crae Na polích flanderských ani symbol Dne válečných veteránů vlčí máky, symbol bojů právě na flanderských polích u města Yprés, kde tehdy na hrobech vojáků vlčí máky rozkvetly.

Celou fotogalerii si prohlédněte zde.

U příležitosti významného dne vyjádřilo Krajské vojenské velitelství,Československá obec legionářská čestným uznáním nebo pamětní medailí 3. stupně poděkování a vděčnost vyhodnoceným členům za jejich práci a přínos pro ČSOL. Obdobně postupoval i Vojenský spolek rehabilitovaných v AČR, územní organizace Plzeň, udělením záslužných medailí.

Podle ministerstva obrany žije v Česku přes pět set veteránů z druhé světové války. Novodobých válečných veteránů, účastníků vojenských misí, je už přes 15 tisíc. V současné době má Česká republika zapojeno ve vojenských operacích 800 vojáků a vojákyň v Asii, Africe i v Evropě.

Vystoupili žáci 20. ZŠ pod vedením Ilony Jehličkové. Proběhlo položení květin a věnců zástupci jednotlivých institucí a spolků. Minutou ticha a působivým sólem na trubku všichni přítomní uctili památku všech padlých ve válečných konfliktech. V celé České republice, i v Plzni, se ještě v neděli v 13:30 rozezněly zvony, aby připomněly oběti všech válečných konfliktů a také sto let od konce první světové války.