Plzeň-TURISMUS představilo nové projekty profesionálům na cestovní ruch

Profesionály v cestovním ruchu seznámil s novými projekty města první náměstek primátora Roman Zarzycký. Foto: Plzen.eu

U jednoho pomyslného stolu se na společném jednání sešli v úterý v Plzni místní hoteliéři, restauratéři a zástupci turistických cílů působících v cestovním ruchu. Pozvání organizace Plzeň-TURISMUS přijalo na 70 zástupců. Cílem setkání bylo představit profesionálům aktuální projekty města v oblasti cestovního ruchu.

„I když cestovní ruch není dominantním hospodářským odvětvím v ekonomice města, ovlivňuje život a celkovou image města více, než je všeobecně vnímáno. Turistická atraktivita místa je důležitým signálem nejen pro návštěvníky, ale i pro potencionální investory či pro pořadatele kulturních a sportovních akcí,“ říká 1. náměstek primátora Roman Zarzycký (ANO), který účastníky akce přivítal a poděkoval jim za služby, které návštěvníkům města poskytují. Podle jeho slov je základní podmínkou konání významných mezinárodních akcí, které obohacují život našeho města mimo jiné právě kvalitní turistická infrastruktura, zejména ubytovací a stravovací kapacity.

Foto: Plzen.eu

Ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká představila účastníkům setkání rozvojové plány města, které mohou mít dopad do cestovního ruchu. Ty se věnovaly především lokalitě širšího centra, kde se turisté pohybují nejčastěji. Možnosti prezentace Plzně v systému marketingu České republiky pak vysvětlili zástupci agentury CzechTourism, kteří rovněž informovali o možnostech vzdělávání ve vybraných odvětvích cestovního ruchu. Rozvoj destinace a marketingové plány na další období byly tématem příspěvku organizace Plzeň-TURISMUS.

„Tímto setkáním navazujeme na předchozí spolupráci s našimi partnery při zpracování Strategie rozvoje turismu v Plzni. Těší nás, že jsme mohli představit první projekty, které jsou v přípravě. Jedná se například o konferenci a festival industriálního turismu „Industry Open“, projekt nového turistického webu Visit Plzeň nebo plány na vybudování zážitkové expozice osvobození města americkou armádou, říká Zuzana Koubíková, ředitelka Plzeň-TURISMUS.

Setkání expertů na cestovní ruch. Foto: Plzen.eu

Město Plzeň založilo příspěvkovou organizaci Plzeň-TURISMUS v roce 2014 vlivem rostoucího cestovního ruchu a z potřeby zajistit turistické služby pro rok 2015, kdy byla Plzeň Evropským hlavním městem kultury. Plzeň-TURISMUS je provozovatelem Turistického informačního centra, muzea generála Pattona a také unikátního prohlídkového okruhu Loosovými interiéry v Plzni. Zajišťuje také prohlídky města pro individuální turisty, pro skupiny i speciální prohlídky pro novináře či cestovní kanceláře. Mezi její další úkoly patří rozvoj a marketing cestovního ruchu destinace Plzeň.