Plzeň se zapojí do Hodiny Země, na 60 minut vypne nasvícení katedrály

foto: plzen.cz

Město Plzeň se v letošním roce zapojí do celosvětové události na ochranu životního prostředí a zejména klimatu – Hodina Země 2018. Ta se uskuteční v sobotu 24. března 2018 od 20:30 do 21:30 hodin. Města a obce se zapojují zhasnutím světel namířených na památky a veřejné budovy či omezením veřejného osvětlení na vybraných místech.

Plzeň se zapojí do projektu dočasným vypnutím slavnostního nasvícení katedrály svatého Bartoloměje na náměstí Republiky. Po 21:30 hodin bude slavnostní osvětlení opět uvedeno do běžného provozu. Do Hodiny Země se může zapojit široká veřejnost zhasnutím svých domácností.

V loňském roce se v České republice do akce zapojilo na 90 měst, obcí a památek. Po celém světě se zapojilo 187 zemí, zhaslo 3000 dominant a připojily se miliony jednotlivců a organizací. Akce se koná vždy poslední sobotu v měsíci březnu.

Projekt je zaveden Světovým fondem na ochranu přírody. První ročník se uskutečnil v roce 2007 v australském Sydney, kdy bylo cílem organizátorů atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Na hodinu tehdy zhasla světla na slavné budově australské opery.

Česká republika v říjnu 2017, jako poslední země Evropské unie, ratifikovala důležitou klimatickou Pařížskou dohodu. Poprvé v dějinách smlouva zavazuje průmyslové i rozvojové země, aby skutečně začaly chránit společné klima. Zároveň ale bohaté země musí přispět na pomoc nejchudším regionům světa odvracet tvrdé dopady změny klimatu.