Plzeň se mění ve Smart City. Co to znamená?

ilustrační foto

Město Plzeň pracuje na přípravě projektů, které usnadní každodenní život občanům a zlepší dopravu, životní prostředí, ale i například energetickou bezpečnost a další oblasti. Řadu chytrých řešení se už podařilo v západočeské metropoli zavést, na dalších pracují speciálně sestavené expertní skupiny.

Technologické novinky v rámci Smart City zpříjemňují život Plzeňanům už několik let, a to v MHD, při jednání s úřady, při vyhledávání informací a podobně. Došlo například k rozšíření wifi zdarma na veřejná prostranství, kdy síť používá průměrně kolem 500 uživatelů denně a za měsíc se v ní přenese 1,5 TB dat. Funguje aplikace ‚Plzni.to‘ umožňující nahlašovat závady na městském mobiliáři, zpřístupněna byla aplikace pro žádosti o vyjádření k sítím či rozklikávací rozpočet.

Samostatnou a silnou kapitolou Smart City Plzeň je městská veřejná doprava, kdy Plzeň využívá chytrých řešení již mnoho let a postupně přibývají další. Už několik let je v provozu dynamický dispečink, jako jeden z prvních v České republice začal řídit provoz MHD on-line s možností okamžitých reakcí na aktuální situaci. V roce 2012 začalo cestujícím sloužit prvních 12 inteligentních zastávek, na nichž se z digitálních panelů dozvědí, za kolik minut a kam jede další spoj, a další stále přibývají.

Jako vůbec první město v republice spustila Plzeň vlastní síť internetu. Využít ji budou moci městské firmy, do vývoje se zapojí i technicky zdatní studenti. V praxi bude síť užitečná například pro různé městské společnosti. „Dopravní podnik by mohl získávat informace o obsazených parkovacích místech. Teplárna a vodárna pomocí ní může provádět odečty vody či tepla, popeláři vyblokování míst pro své svážecí vozy u velkokapacitních podzemních kontejnerů,“ uvedl ředitel Správy informačních technologií města Plzně Luděk Šantora. V současné době již město jedná o praktickém využití právě s vodárnou. Vše by fungovalo tak, že při odečtech spotřeby vody čidlo samo odešle údaje do vodárny. Odpadne tak nutnost obcházet všechny připojené domácnosti a data od každého odběratele na místě zapisovat.

V oblasti bezpečnosti jsou aktuálně v Plzni diskutovány projekty a záměry, které se týkají například kybernetické bezpečnosti, problematických lokalit a podobně. V oblasti mobility je cílem přihlásit se k protokolu z Pařížské konference a snižovat výskyt CO2 v ovzduší například zvyšováním podílu elektrické trakce v individuální dopravě, omezit průjezd nákladních vozidel centrem města a další. V oblasti životního prostředí se díky zprovoznění spalovny ZEVO Chotíkov podaří snížit odběr uhlí o 80 tisíc tun již příští rok, což opět významně sníží výskyt CO2 v plzeňském ovzduší.

Otázky a odpovědi:
Co je Smart city?
Je to soubor chytrých a moderních řešení, s jejichž pomocí se snaží město zpříjemňovat, zjednodušovat a zlepšovat život svých občanů, ale i návštěvníků Plzně. Některé „vychytávky“ již fungují, jiné jsou nyní zaváděny do praxe, na dalších pracují jednotlivé skupiny.

Kdo projekt řídí?
Město Plzeň zapojilo do projektu hlavně své zaměstnance a zaměstnance svých příspěvkových organizací, využívá potenciál těch nejlepších odborníků. Členy skupin tvoří ale také externí experti, kteří patří mezi uznávané odborníky v rámci České republiky i zahraničí. Jsou to například zástupci Západočeské univerzity v Plzni, Vysokého učení technického v Praze, Povodí Vltavy, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, CzechInvestu a další.

Jak je financováno?
Z rozpočtu nemá město vyčleněnu žádnou konkrétní sumu určenou obecně na smart projekty. Vždy se snaží najít finanční zdroje pro daný konkrétní projekt, který chceme zavést do praxe, kterému chceme dát život. Maximálně se snažíme i využívat možnosti dotací.