Plzeň podpoří pracovníky v oblasti protidrogové prevence

Magistrát města Plzně. Foto: Richard Beneš

Vzdělávání sociálních pracovníků činných v oblasti protidrogové prevence podpoří město Plzeň. Zastupitelé souhlasili s přidělením dotace 35 tisíc korun Centru protidrogové prevence a terapie (CPPT) a 65 tisíc korun Středisku křesťanské pomoci Plzeň. CPPT žádalo o dotaci na Kurz ovládání agrese. Jeho absolventi se mají naučit, jak zvládat různé projevy agrese, s nimiž se při své práci s problematickými klienty setkávají.

„Do kurzu budou přednostně zařazeni noví zaměstnanci s krátkou profesní kariérou a zaměstnanci bez psychoterapeutického výcviku, aby byla zajištěna dostatečná vzdělanost personálu,“ uvedl radní pro bezpečnost Martin Zrzavecký (ČSSD).

Středisko křesťanské pomoci Plzeň provozuje terapeutickou komunitu Vršíček, tedy pobytové zařízení určené pro osoby, které se chtějí zbavit závislosti na návykových látkách prostřednictvím intenzivního skupinového a individuálního programu. Klienti, přicházející do terapeutické komunity, jsou většinou dlouhodobí uživatelé návykových látek. Jejich životní příběh je poznamenán většinou několika pokusy abstinovat a žít plnohodnotný život.

„Vzdělávací projekt, o jehož podporu středisko žádalo, má zdokonalit terapeuty z této komunity v terapeutických technikách a přístupech. Součástí jsou i sebezkušenostní výcviky a individuální a skupinová supervizní setkání. Všechny tyto aktivity mají přispět ke zlepšení jejich práce,“ dodal radní Martin Zrzavecký.