Plzeň opět rozdělí deset milionů ze zvláštního fondu na opravu sportovních zařízení

Magistrát města Plzně. Foto Richard Beneš

Už počtvrté v historii, je město Plzeň připraveno rozdělit 10 milionů korun na projekty neziskových subjektů, které pomohou zlepšit sportovní infrastrukturu. Vyhlášení dotačního programu na rekonstrukce, opravy a výstavby sportovních zařízení a areálů na území Plzně schválila městská rada. Peníze město sdružilo ve svém fondu rezerv a rozvoje spolu se čtyřmi největšími obvody.

Program vyhlašuje město od roku 2016, z těchto peněz už se podpořila výstavba fotbalového hřiště v areálu SK Petřín v Lobezské ulici, dále se vybudovalo hřiště na petanque v režii Sportovního klubu neslyšících Plzeň. V cyklistickém klopeném oválu na Slovanech se zase vyměnily mantinely.

„Chceme podpořit konkrétní projekty na rekonstrukce, opravy a výstavby nových zařízení, a to hlavně projektů neziskových subjektů. Ty totiž mají omezenou možnost získat peníze z vlastních zdrojů a činnosti, nicméně jejich přínos je obrovský. Zajišťují totiž aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže,“ řekl končící radní pro oblast podpory podnikání a sportu Petr Chvojka (OPAT).

Žadatelem o podporu může být pouze organizace vykazující na území města Plzně sportovní činnost po dobu minimálně tří let před podáním žádosti a za podmínky, že taková činnost je její hlavní, případně většinová aktivita. Žadatel musí být zároveň vlastníkem sportovního zařízení, na jehož rekonstrukci či výstavbu žádá peníze z programu, nebo má takové zařízení v nájmu či výpůjčce na dobu nejméně pěti let. O půjčku naopak nemůže žádat organizace, která má takové zařízení v nájmu či výpůjčce od města Plzně.

Maximální výše podpory jednomu subjektu může činit 500 tisíc korun, finanční spoluúčast žadatele musí činit minimálně 15 procent poskytnuté podpory. Žádosti o dotace se budou podávat od 2. do 31. ledna 2019. Celková výše podpory vypsaného dotačního programu činí 10 milionů korun, příspěvek města Plzně činí 3,3 milionu korun, MO Plzeň 1 přispěl částkou 1,8 milionu korun, MO Plzeň 2 částkou 1,4 milionu korun, MO Plzeň 3 dal 2,3 milionu korun a MO Plzeň 4 poskytl 976 tisíc korun.