Plzeň opět pořádá vánoční zájezdy do Regensburgu

Město Plzeň pořádá 9. a 16. prosince 2017 zájezd na vánoční trhy do Regensburgu. Na každý termín budou vypraveny dva autobusy. Prodej jízdenek a místenek pro jednodenní zájezd spustí Turistické informační centrum města Plzně v pondělí 20. listopadu od 9 hodin.

Prostřednictvím Plzeňské vstupenky si klient může zarezervovat maximálně dvě vstupenky pro dospělého a dvě vstupenky pro děti do 15 let na jeden nákup. Rezervace je platná pouze jeden den. Jízdenku a místenku si pak v době platnosti rezervace vyzvedne a zaplatí v infocentru. Vstupenky si může zájemce pořídit také osobně v infocentru, kde si přímo zakoupí jízdenku s místenkou. Cena je pro dospělého 150 korun, pro dítě do 15 let 50 korun. Součástí návštěvy Regensburgu je komentovaná prohlídka historických pamětihodností města s výkladem v českém jazyce. Odjezd do Regensburgu bude v 9 hodin z parkoviště Na Rychtářce, z Regensburgu se bude odjíždět v 17 hodin.

Ve stejných termínech vypraví město Regensburg vždy dva autobusy do Plzně. Po příjezdu budou čekat návštěvníky kostýmované adventní prohlídky historické části krajské metropole.