Plzeň obdržela bezmála milion korun na podporu integrace cizinců

ilustrační foto / plzen.cz

Plzeň získá dotaci z ministerstva vnitra ve výši 958 900 korun na podporu integrace cizinců žijících a pracujících na území krajské metropole, zejména pak jejich dětí, které navštěvují plzeňské základní školy. O dotaci z programu nazvaného Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2017 zažádalo město prostřednictvím magistrátního odboru sociálních služeb. Cílem je podporovat projekty realizované ve městech nebo městských částech, jež usilují o podporu začleňování cizinců přicházejících za prací a o harmonizaci vzájemných vztahů mezi cizinci, jejich rodinami a ostatními obyvateli obce.

„Projekty jsou souborem intenzivních a komplexních adaptačních aktivit a opatření směřujících ke zlepšení vzájemného soužití v dané lokalitě a s důrazem na nejmladší generaci. V případě našeho města Plzně jde od roku 2008 už o sedmý projekt cílený na zkvalitnění integrace a adaptace osob přicházejících za prací. Z hlediska efektivity realizovaných emergentních projektů podporovaných ministerstvem vnitra patří Plzeň jednoznačně ke špičce a je vnímána jako průkopník řady inovativních řešení,“ uvedla náměstkyně primátora pro oblast školství a sociálních věcí Eva Herinková.

Projekt města Plzně je postaven na třech pilířích. Jde o adaptaci dětí s odlišným mateřským jazykem, zdokonalovací kurz k výuce češtiny pro pedagogy plzeňských základních škol a jazykové kurzy pro dospělé,“ vysvětlila Eva Herinková. Projekt, který je plně hrazen z ministerstva vnitra, odstartuje k 1. květnu a potrvá do konce roku 2017. Zapojeny do něj budou základní školy s významným podílem dětí s odlišným mateřským jazykem a Poradna pro cizince a uprchlíky Diecézní charity Plzeň.