Plzeň má své malé strážníky

foto: MP Plzeň

Jak poskytnout první pomoc, co udělat s nalezenou injekční stříkačkou nebo s nalezenou municí. To je jen část věcí, které se naučily děti, které byly slavnostně pasovány v rámci projektu Malý strážník. Kroužek už čtvrtým rokem pořádá Městská policie Plzeň ve spolupráci se Střediskem volného času, dětí a mládeže RADOVÁNEK.

V průběhu školního roku se děti, které kroužek navštěvovaly, naučily pomáhat ostatním, jak poskytnout první pomoc, co s nalezenou nebezpečnou věcí, například injekční stříkačkou, jak se správně chovat k nalezené munici nebo při zacházení se zábavní pyrotechnikou. „Učily se být lepšími účastníky silničního provozu, vyvarovat se nástrahám internetu a spousty dalších zajímavých a užitečných věcí. Možnost měly zavítat rovněž mezi své velké kolegy na služebnách městské policie a navštívily pracoviště některých složek IZS,“ uvedla mluvčí strážníků Jana Pužmanová.

Na závěrečném slavnostním zakončení, které se uskutečnilo na plzeňské radnici, obdržel každý z účastníků absolventský list.