Plzeň má problém s černými skládkami. Policie začala zvyšovat dohled

ilustrační foto: ÚMO3

Městská policie Plzeň zvyšuje intenzitu monitoringu černých skládek a celkové čistoty města. Výsledkem má být snížení výskytu černých skládek a tvrdé postihování těch, kteří je zakládají. Vše se děje ve spolupráci s Městským obvodem Plzeň 3, který už nadále nechce přihlížet a dál tolerovat tento nešvar.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPřes všechny výzvy a opatření černých skládek neubývá. Mnozí nezodpovědní občané si veřejné plochy stále pletou s místem, kde se lze na účet obvodu pohodlně zbavit prakticky čehokoliv. „Skládky se uklízí třikrát v týdnu, a každý měsíc tak obvod odváží z veřejných ploch okolo 26 tun odpadu,“doplnil Radislav Neubauer, starosta plzeňského centrálního obvodu.

Zvýšený dohled přináší už první výsledky. Na začátku měsíce dubna bylo hlídkou MP zaregistrováno v Černické ulici právě parkující vozidlo VW Transporter u kontejnerových stání na separovaný odpad, jehož řidič začal do kontejnerů vykládat střídavě papír a plastové obaly. Následně bylo zjištěno, že odpad od potravinářského zboží pochází z nedaleké provozovny, která je, stejně jako ostatní provozovny právnických osob, povinna si zajistit odpadové hospodářství přesně stanoveným způsobem. Celá věc byla předána na dořešení na komisi k projednávání přestupků Úřadu městského obvodu Plzeň 3. „Obvod se snaží předcházet černým skládkám tím, že jsou každou první sobotu v měsíci, a to po celý rok, přistavovány na vybraných místech velkokapacitní kontejnery,“ zdůrazňuje David Procházka, místostarosta MO Plzeň 3. Občané podle něj mohou také využít všech tří sběrných dvorů v obvodu, kam mohou odvézt veškerý odpad včetně bioodpadu.

Kromě velkokapacitních kontejnerů jsou v obvodě rozmístěny i červené kontejnery určené pro sběr malých vysloužilých elektrospotřebičů a baterií, které by jinak skončily ve směsném odpadu. „Chtěl bych spoluobčanům připomenout, že kontejnery na separovaný odpad slouží zcela výhradně pro jejich potřeby. Jsou velmi často zneužívány osobami podnikajícími, pro které platí jiný, přesně stanovený režim nakládání s odpady,“ dodal Radislav Neubauer.