Plzeň má nové Centrum duševního zdraví, je prvním v kraji

Na otevření přijel i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Foto: V. Čermák

V úterý 7. května bylo otevřeno nové Centrum duševního zdraví, které vzniklo v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví ČR „Podpora vzniku Center duševního zdraví II“. Domovem se mu stalo poradenské centrum Ledovec v ulici Karoliny Světlé v Plzni na Lochotíně. K cílům Centra duševního zdraví patří patří kromě těžiště práce v přirozeném prostředí a předcházení krizím, dosažení odpovídající kvality života se zřetelem na ochranu a naplňování práv osob s duševním onemocněním.

Celé slavnostní zahájení moderoval koordinátor krajské reformy psychiatrie Martin Fojtíček, který přivítal řadu hostů a významných osobností, zejména pak ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Ten ocenil otevření prvního Centra duševního zdraví v Plzeňském kraji a poděkoval všem, kteří se o to zasloužili. Jako zásadní v reformě psychiatrie označil změnu myšlení v přístupu k pacientům s duševním onemocněním, kteří mohou fungovat v přirozeném prostředí mimo zdravotnická zařízení v rámci společnosti.

V současné době je v v Centru duševního zdraví na 60 klientů a postupně se předpokládá, že jich bude 140.

Velký zájem i ohlas vzbudila v rámci odpoledního programu přednáška Petra Vinklera z Národního ústavu duševního zdraví, o některých výsledcích výzkumného programu sociální psychiatrie. Jím vyslovená téze, že není zdraví bez duševního zdraví je rozhodně velice výmluvná. Stejně tak jako konstatování, že depresi lidí často vytváří, tzv. společenská zátěž, neboli strádání z některých negativních jevů ve společnosti. Upozornil také na chybu v zaměňování diagózy deprese za diagnózu závislosti. V bohaté závěrečné diskuzi zazněla v této souvislosti potřeba výchovy lidí k morálce, etice a také k správnému fungování rodiny.

Více fotek z otevření najdete ve fotogalerii.