Plzeň loni investovala miliony do oprav lávek, mostů, podchodů i opěrných zdí

Toužimská ulice po úpravě. Foto: Plzeň.eu

Dvacet milionů korun investovalo loni město Plzeň do desítky oprav lávek, menších mostů i opěrných zdí na svém území. Největší investicí bylo odstranění nevyhovující lávky v Toužimské ulici na Košutce, kdy náklady na stavbu činily přibližně sedm milionů korun. Opravou prošel například i podchod pod Rokycanskou ulicí u Divadla Alfa, menší opravy se týkaly lávek a mostků přes Vejprnický potok, řeku Mži a Úslavu a také sanace opěrných zdí v Bukovci, Bolevci či ve Štruncových sadech.

„Správa veřejného statku města Plzně, která má lávky, mosty a zdi na starost, počítá i letos s pracemi a údržbou dalších takových objektů. V rozpočtu na ně má vyčleněno přibližně 50 milionů korun. Jednou z největších letošních akcí bude celková oprava Rooseveltova mostu za zhruba 23 milionů korun,“ nastínil plány pro letošní rok plzeňský primátor Martin Baxa (ODS).

Takto vypadala Toužimská před úpravou. Foto: Plzen.eu

V Toužimské ulici loni stavbaři zdemolovali části opěrných zárubních zdí a odstranili nepotřebné lávky. Poté je nahradili valem, na jehož horní hraně postavili chodník se zábradlím. Součástí stavby byla i úprava parkovací plochy. „V dalších případech šlo o menší opravy a údržbu objektů, jejichž opravy si vyžádaly náklady v řádech statisíců korun,“ doplnil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule (TOP 09).

K dalším projektům patřila vloni například oprava podchodu pod Rokycanskou ulicí u Divadla Alfa. „Na základě stížností a špatného stavu nátěrů interiéru i zastřešení vstupů se opravoval podchod pod Rokycanskou ulicí u Divadla Alfa. Dále byly obroušeny, očištěny a opatřeny novým protikorozním nátěrem ocelové části zastřešení vstupů do podchodu. To přišlo na 380 tisíc korun,“ popsal Václav Šašek ze Správy veřejného statku města Plzně.

Podchod u Alfy před opravou. Foto: Plzen.eu
A ten samý podchod po opravě. Foto: Plzen.eu

Opravy za 600 tisíc korun se dočkal i most přes Vejprnický potok, kde se vyměnil povrch vozovky za živičný povrch, sanovaly se římsy mostu a proveden byl nový nátěr mostu. Také most v Poříční ulici v Božkově byl opraven včetně vyčištění zanešeného koryta potoka pod mostem, aby odtud mohla voda volně odtékat do Úslavy. Náklady činily 400 tisíc korun. Opravily se rovněž konstrukce mostu přes náhon řeky Úhlavy v Dlážděné ulici v Radobyčicích, kde se vyčistilo koryto vodoteče. V tomto případě stály opravy zhruba 390 tisíc korun.

Správa veřejného statku města Plzně nechala renovovat také několik opěrných zdí, které vykazovaly závažnější poruchy, nebo jim chyběla výplň spár mezi kamenivem a bylo nutné přistoupit k sanaci. Nejnákladnější byla sanace soustavy opěrných zdí v ulici Nad Mlýnem v Bukovci. V tomto případě byla provedena oprava poškozených částí zdí, doplněn chybějící kámen, opraveno zábradlí, byly nově vyplněny spáry a zeď byla celkově vyčištěna. Náklady představovaly přibližně 590 tisíc korun.

Správa veřejného statku má letos v plánu například celkovou opravu Rooseveltova mostu za zhruba 23 milionů korun, opravu lávky v Hlubokém údolí v Zábělé za 1,5 milionu korun, sanaci mostu v Radobyčicích v Dlážděné ulici za přibližně 1,7 milionu korun, sanaci opěrné zdi v Lochotínské ulici za 1,4 milionu korun a mnoho dalších menších oprav.