Plzeň koupí unikátní ekologický stroj na údržbu zeleně, bude čistit i graffiti či mobiliář

foto: město Plzeň

Plzeň koupí speciální stroj, který bude ekologicky, pouze horkou párou, likvidovat plevel. Mimo vegetační období město zařízení využije na čištění mobiliáře, graffiti ze stěn městských budov i například plakátů ze sloupů veřejného osvětlení. Na nákup multifunkčního samohybného stroje, tedy dobře vybaveného nosiče s nosným zařízením na přední části, vypíše v nejbližších dnech výběrové řízení. Jde o další z projektů města, které realizuje v rámci svého konceptu Smart City Plzeň, tedy chytrých řešení pro ekologičtější a příjemnější život občanů.

„Jde o nosič, který má vpředu nasazenou speciální lištu s několika tryskami. Z každé z nich stříká na zem horká voda o teplotě zhruba 100 stupňů Celsia. Stroj si sám pomocí senzorů detekuje, kde je plevel a sám zapíná příslušné trysky. Jednodušší variantou je manuální obsluha trysek řidičem z kabiny, který pozoruje, kde je plevel,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký. Na nákup stroje, jehož cena se pohybuje mezi 2,5 až 5,5 milionu korun, vyčlenila Kancelář primátora Magistrátu města Plzně pět milionů korun. Konečná cena vzejde z výběrového řízení, které vyhlásí Útvar koordinace evropských projektů města Plzně. Výrobců je několik.

„Horká pára se jako ekologicky nezávadný prostředek dostane do rostliny a poškodí rostlinné bílkoviny, v důsledku čehož nadzemní část odumírá. Horká voda proniká až ke kořenům a po třetí až osmé aplikaci se kořen tak vysílí, že původní matečná rostlina odumře úplně. To je zásadní rozdíl mezi metodami, které fungují na principu horkého vzduchu nebo infračerveného záření, které sice nadzemní zelenou část rostliny spálí ze shora jako plamen, ale nezničí kořeny a tak plevel znovu rychle vyraší,“ vysvětlil Petr Náhlík, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Zařízení už dlouho využívají města ve vyspělé části Evropy. „Ve veřejném prostoru se herbicidy na bázi glyfosátu používají již jen ojediněle,“ uvedla Lucie Davídková ze Správy veřejného statku města Plzně. Tato městská organizace iniciovala nákup a ve spolupráci s Útvarem koordinace evropských projektů navrhla potřebné technické parametry. Stroj je ideální díky své široké liště nejen na velká náměstí, která se běžně odplevelují chemicky, ale díky možnosti vypínat si jednotlivé trysky jej lze úspěšně používat i na užší parkové cesty.

Využití stroje je velké, od libovolných zpevněných ploch přes dlažby všech druhů, na odplevelování komunikací podél obrubníků, na štěrkové, mlatové i pískové plochy. Dají se tím i dezinfikovat pískoviště a odplevelovat dopadové plochy dětských hřišť. Po aplikaci horké páry v parcích a rekreačních oblastech lidé mohou okamžitě a bez obav zpevněné plochy využívat. Stroj má vzadu za kabinou velkou nádobu na vodu, jejíž spotřeba závisí na zaplevelení plochy. Do vody se nepřidávají žádné mycí prostředky nebo chemikálie, pouze změkčovadlo, aby se součástky nezanášely vodním kamenem.