Plzeň hostí mladé talentované klavíristy z Čech i zahraničí

ilustrační foto

Do Plzně se sjeli čeští i zahraniční účastníci Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže 2018. V úterý 13.11. dopoledne bude soutěž slavnostně zahájena a po obědě začnou zkoušky. Samotná soutěž začíná v 15, končí ve 20:50. Porota i posluchači se poslechnou celkem 14 soutěžících ze třetí kategorie. III. kategorie má tři kola, II. kategorie dvě a nejmladší I. kategorie do 16 let jedno kolo. A tak to pokračuje až do nedělního Finále. V pondělí si pak na Koncertu vítězů poslechneme ty nejlepší. 

Historie Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže sahá až do šedesátých let 20. století. jejím zakladatelem bylo město Hradec Králové. Soutěž se poprvé konala v Plzni v roce 2002 a od té doby v pravidelných dvouletých intervalech až do současnosti. Letos se je již 33. ročník této soutěže.

Do soutěže je přihlášeno 46 soutěžících od jedenácti do 30 let, z toho 25 je ze zahraničí. Repertoár soutěžících je velmi rozmanitý, tak jak jsou i rozmanité země, z nichž pocházejí.  Přijíždějí soutěžící z Rakouska, Ruska, Francie, Německa, Švýcarska, Polska, Bulharska, Litvy, Mongolska – odtud bude dokonce pět soutěžících ve všech třech kategoriích.  Nejdále to má k nám do Plzně soutěžící z Taiwanu. Všichni soutěžící hrají sólově, jen čtyři nejlepší ze III. kategorie se účastní tzv. FINÁLE, které se koná v Měšťanské besedě. Zazní zde čtyři klavírní koncerty za doprovodu Plzeňské filharmonie.

Porota je pětičlenná, porotci hodnotí na rozdíl od většiny podobných soutěží veřejně, tj. po skončení soutěžního kola je vyvěšena listina, kde je zřejmé, jak hodnotili jednotliví porotci a kolik bodů soutěžící získal. Vítězové obdrží peněžitou odměnu od 3.000 Kč v nejmladší kategorii za 3. místo po 50.000 Kč za 1. místo v nejvyšší kategorii.

Úspěšný výsledek soutěže znamená pro mladého hudebníka mnoho. Jeho jméno je opakovaně zveřejňováno v médiích, dostane se na mezinárodní webové servery a do odborného tisku. Je to start k možným následným kontaktům ze strany pořadatelů koncertů.

Soutěžní kola probíhají v Domě hudby v sále Ant. Dvořáka od úterý 13.11. od 15 hodin, další den ale začínají už v 9:30 a soutěžní vystoupení končí až ve 21 hodin. Vždy po pěti soutěžících je krátká přestávka a pak pokračuje soutěž dál. Vstup na každý blok je 60 Kč pro dospělé a 40 Kč pro seniory a studenty. Posluchači se na soutěž těší a někteří si sami tipují vítěze a pořadí soutěžících, zapisují si své postřehy. Poslech soutěžících je totiž také vynikající studijní materiál jak pro mladé hudebníky, tak pro učitele. Protože soutěž je náročná jak pro účastníky, tak pro posluchače, ale především pro porotu, která musí pečlivě poslouchat soutěžící každý den až 10 hodin, v pátek 16.11. jsem zařadili volný den. V sobotu začínáme v 16 hodin. Soutěž vrcholí koncertem FINÁLE  v neděli 18.11. ve Velkém sále Měšťanské besedy od 19 hodin a Koncertem vítězů se slavnostním předáním cen  od 18 hodin v Domě hudby v sále Ant. Dvořáka. Na oba závěrečné koncerty je vstupné vždy 100 Kč.