Plzeň hledá organizátora Živé ulice

Rada města Plzně schválila vyhlášení Čtyřletého dotačního programu na podporu realizace kulturního projektu Živá ulice pro období 2020 až 2023. Na letní festival v ulicích města, který je již tradiční a divácky velmi oblíbenou akcí, plánuje město vynaložit celkem 1,5 milionu korun ročně, tedy celkem šest milionů korun pro roky 2020 až 2023.

„Živá ulice velmi výrazně obohacuje kulturní život města. Plzeň se v rámci projektu stává komunitním prostorem určeným pro setkávání občanů a návštěvníků města, které oživí centrum města pouliční produkcí v rámci podpory a posílení identifikace obyvatel s jejich městem,“ vysvětlila náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková a doplnila: „Dotace je zaměřena na podporu realizace Živé ulice, která výrazně přispěje k obohacení kulturního života města Plzně v letním období, zviditelní město Plzeň, přiblíží ho obyvatelům a ukáže Plzeň jako otevřené, přátelské, pulsující a živé město jeho návštěvníkům.“

„Dotace je nyní navrhována jako čtyřletá z důvodu zajištění kvalitní přípravy programu a dramaturgie, včetně možnosti získávání dalších finančních zdrojů pro tento projekt s dostatečným časovým předstihem ze strany organizátora. Vyhlášení předpokládá jediného hlavního organizátora, a tedy jediného příjemce celé dotace, který v rámci projektu bude spolupracovat s dalšími subjekty v oblasti kultury,“ uvedla vedoucí magistrátního odboru kultury Květuše Sokolová.

„Během letních měsíců července a srpna musí pořadatel Živé ulice připravit ucelený povinný minimálně sedmidenní multižánrový blok v centru města, z toho alespoň pětidenní blok na náměstí Republiky, zaměřený zejména na hudební produkci. Jednodenní program musí být připraven i v měsíci září,“ popsala podmínky organizace náměstkyně Eliška Bartáková.

Letní festival v ulicích města, jenž se dříve konal pod názvem Na ulici, byl do roku 2006 po dobu 13 let pořádán městskou příspěvkovou organizací Esprit — plzeňský kulturní servis. Od roku 2007 je prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu města Plzně vypisován dotační program na pořadatele letního festivalu v ulicích města. V letech 2007 až 2009 byla pořadatelem společnost Dominik centrum, v roce 2010 Zach´s Pub a v roce 2011 opět společnost Dominik centrum. V letech 2012 a 2013 se pořadatelem stalo občanské sdružení Art Prometheus a pro období 2014 až 2016 a 2017 až 2019 se stala pořadatelem společnost ArtProm s.r.o.