Plzeň chce posílit pozici Slavností svobody, chystá partnerství s prestižní nadací

Slavnosti svobody Plzeň 2017 - Convoy of Liberty

Rada města Plzně odsouhlasila partnerství Plzně a Liberation Route Europe, která se zabývá popularizací, propagací a prezentací událostí spojených s druhou světovou válkou. Pokud partnerství schválí zastupitelé, zapojí se západočeská metropole pro roky 2018 až 2020 do mezinárodní sítě, kam patří města a organizace z Nizozemska, Belgie, Velké Británie, Itálie, Francie, Německa a Polska. Výsledkem spolupráce bude posílení pozice Slavností svobody Plzeň i společná propagace oslav konce druhé světové války v letech 2019 a 2020. 

„Cílem nadace Liberation Route Europe je udržení trvalého odkazu 2. světové války, představení a rozšíření povědomí o lokální historii v jiných zemích, etablování města/muzea jako důležité destinace paměťového turismu zaměřeného na 2. světovou válku, propojení vědeckého a historického výzkumu, rozvoj paměťového turismu a spolupráce muzeí, státní správy a samosprávy, výzkumných a vzdělávacích institucí,“ přiblížil první náměstek primátora Martin Baxa.

Plzeň si mohla vybrat ze čtyř úrovní partnerství. Za partnerský příspěvek 130 tisíc korun ročně ze svého rozpočtu získá možnost vytvoření vlastní webové stránky pod webem nadace, přeložení do pěti jazyků, zajištění návštěvy novinářů v členském městě, rozesílání informací ze zdrojů Liberation Route Europe, pomoc při přípravě prezentačních aktivit, stránku v průvodci, podporu v přípravě projektů financovaných z Evropské unie a prezentaci na veletrzích cestovního ruchu.

„Výsledkem takové spolupráce by mělo být jednoznačné zakotvení Slavností svobody a Patton Memorial Plzeň mezi nejvýznamnější projekty se vztahem ke 2. světové válce ve středoevropském rámci, zvýšení zájmu turistů a zahraničních organizací o zapojení do Slavností svobody Plzeň, rozvoj, podpora a spolupráce Patton Memorial Plzeň se zahraničními partnery, prezentace Slavností svobody a města Plzně v zahraničí. Plzeň by tak v letech 2019 a 2020, kdy si připomeneme 75. výročí konce 2. světové války, byla součástí mezinárodní skupiny, která připravuje společnou propagaci oslav a pietních aktů u příležitosti 75. výročí osvobození západní Evropy,“ doplnila Jana Komišová, vedoucí Odboru prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně.