Plzeň chce podpořit integraci cizinců, řadu aktivit zaměří na jejich děti

ilustrační foto: plzen.eu

Plzeň požádá o státní účelově vázanou dotaci na svůj projekt podporující integraci cizinců, s důrazem na nejmladší generaci – děti školního věku s odlišným mateřským jazykem. Z Ministerstva vnitra České republiky může předkladatel projektu, tedy magistrátní odbor sociálních služeb, získat podporu až ve výši 90 procent způsobilých výdajů. Peníze by chtěl využít například na jazykové kurzy češtiny, jazykovou letní školu pro děti cizinců, tlumočení schůzek učitelů s rodiči, vzdělávání pedagogů nebo zajištění poradny. Cílovou skupinou jsou cizinci především ze třetích zemí, tedy mimo území Evropské unie. Podání projektové žádosti, v reakci na výzvu MV ČR „Podpora integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2017“, schválili plzeňští radní.

„Přesto, že město Plzeň v poslední době nezaznamenává problémy stran ‚cizinců-třetizemců‘, stále vnímáme potřebu pomoci lidem, kteří přicházejí do našeho města, ve kterém se rozhodli žít, ale velmi často nedisponují ani základní znalostí českého jazyka. Cizinci, na něž je zacílen tento projekt, se obvykle vydají na cestu za prací a lepší budoucností, aniž by dopředu věděli, kde ‚zakotví‘. S sebou přivádějí celé rodiny. Jejich začleňování je o to složitější, že pokud přijdou naprosto neinformovaní, zařadí se spíše do své komunity, což vede k jisté izolaci v rámci majoritní společnosti,“ uvedla náměstkyně primátora pro oblast školství a sociálních věcí Eva Herinková.

Podle vedoucí magistrátního odboru sociálních služeb Aleny Hynkové navazuje město na dobrou zkušenost s několika emergentními projekty, které Plzeň úspěšně realizovala od roku 2008. „Důraz v nich byl kladen právě na intenzivní jazykové kurzy, ve snaze podpořit vzájemné soužití a porozumění mezi majoritní společností a minoritou. V rámci aktuálně zamýšlených projektových aktivit chceme požádat ministerstvo zhruba o 1,5 milionu korun, přičemž spoluúčast města ve výši 10% by byla kryta ze schváleného rozpočtu našeho odboru pro rok 2017.“

Mezi hlavní aktivity, které Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně zvažuje uskutečnit v rámci projektu, patří jazykové kurzy českého jazyka pro dospělé cizince, letní intenzivní škola pro děti s odlišným mateřským jazykem, vzdělávání pedagogů nebo materiální podpora výuky českého jazyka na základní škole. Významná je zde spolupráce se základními školami, které navštěvují děti s odlišným mateřským jazykem, nezastupitelnou roli bude mít i odborná platforma zaměřená na integraci cizinců a vykonávající poradní funkci.