Plzeň chce opuštěnou trať pro stezku z Doubravky do Chrástu

ilustrační

Město Plzeň chce získat od Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) pozemky pro stavbu stezky pro chodce a cyklisty na tělese železniční trati mezi Plzní – Doubravkou a Chrástem u Plzně, která bude zrušena. Záměr schválili zastupitelé. Opuštěná trat měří 7,5 kilometru, z toho 3,7 kilometru se nachází na území města Plzně, navazující úsek vede na území Chrástu lesním komplexem, který patří do vlastnictví města Plzně. Trasa železniční trati je bez velkých stoupání a klesání a proto je vybudování stezky vhodné, pro chodce i cyklisty má atraktivní trasování oblastí přírodní rezervace Zábělá nad údolím Berounky s vysokým rekreačním potenciálem.

„Útvar koncepce a rozvoje města Plzně rozvoje zpracoval v roce 2015 studii Greenway Plzeň – Chrást dokumentující její možnosti zapojení do Přírodního parku Horní Berounka i návaznosti na další regionální i mezinárodní trasy,“ přiblížil náměstek primátora Petr Náhlík. Mikroregion  Radnicko má v plánu v roce 2018  požádat o dotaci z programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji“ na zhotovení vyhledávací studie nadregionální cyklotrasy N32a, která prodlouží trasu greenway  Plzeň – Chrást podél Berounky do Zvíkovce.

Stezka pro chodce a cyklisty Plzeň – Chrást je též jako jedna z navrhovaných staveb součástí schváleného Generelu cyklistické dopravy města Plzně na území Plzně navazuje na užívané cyklotrasy a pěší stezky, v Chrástu se napojuje na uliční síť s několika možnostmi pokračování tras. Její výškový profil je velmi příznivý a pro cyklisty nahrazuje jízdu po velmi frekventované, úzké silnici II/233 (Újezd – Zábělá – Chrást).

Město chce pozemky pro stavbu cyklostezky od SŽDC získat výměnou za pozemky, které potřebuje SŽDC získat od města Plzně pro další připravované investiční akce železničního Uzlu Plzeň, zejména pro 5. Stavbu (seřazovací nádraží Koterov). SŽDC a město Plzeň se shodli na principech realizace formou vzájemných darů nemovitostí.