Plzeň bude spolupracovat s Vojenským historickým ústavem

Rada města Plzně schválila podpis Memoranda o spolupráci statutárního města Plzeň s Ministerstvem obrany České republiky, konkrétně s Vojenským historickým ústavem Praha. Ten již dlouhodobě spolupracuje s Patton Memorial Plzeň v oblasti výpůjček militárií a přispívá také zapůjčením techniky z vojenského muzea v Lešanech k obohacení programu plzeňských Slavností svobody. Cílem spolupráce je zkvalitnit a posílit historické povědomí regionu Plzeň, a to zejména v kontextu let 1914 až 1945.

„S pomocí Vojenského historického ústavu se Plzni daří uchovávat jedinečnou tradici oslav osvobození města Plzně americkou armádou a expozici v Patton Memorial Plzeň.  Spolupráce se ale týká i dalších historických událostí a společnou snahou je zejména přiblížit historii veřejnosti a dětem prostřednictvím edukačních programů,“ uvedl první náměstek primátora Martin Baxa.

Spolupráce zakotvená v memorandu se má týkat nejen Slavností svobody, ale také Oslav vzniku samostatného Československa, dále vědecké činnosti, vzdělávací a osvětové činnosti při pátrání po osudech československých frontových vojáků, kteří za Československo bojovali během 2. světové války a též marketingu a PR. Termín podpisu memoranda bude upřesněn.