Plzeň bude pokračovat v budování stezek podél řek

ilustrační foto / plzen.cz

Plzeň bude dále budovat svůj systém sportovně rekreačních tras v údolích řek, takzvaných greenways. Aktuálně zpracoval Útvar koncepce a rozvoje města Plzně studii nazvanou Greenways – realizační plán, jejímž cílem bylo zanalyzovat současný stav a navrhnout další postup majetkové a projektové přípravy. Výsledkem studie je návrh etapizace přípravy jednotlivých úseků greenways v určitém pořadí, jež se může měnit v závislosti na stupni projektové a majetkové přípravy a možnostech městského rozpočtu.

„Návrh se zaměřil na dosažení co největší spojitosti tras a zlepšení kvality nevyhovujících úseků, tedy zlepšení povrchu nebo rozšíření stezky. Jednotlivé úseky byly rozděleny do několika kategorií podle stupně projektové připravenosti, důležitosti v systému a dostupnosti pozemků,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Studie navrhuje zahájit realizaci čtyř částí, a to tří úseků podél Radbuzy – Litice 1 propojující trasu od lávky přes přehradu podél břehu nádrže až k ulici K Valše, Litice 2 prodlužující trasu od ulice K Valše přes řeku na cestu do Lhoty a Malostranská řešící rozšíření stávající stezky od Malostranské ulice směrem k lávce U Staru, a jeden podél Úslavy v úseku Koterov – dálnice. Tento úsek bude součástí stezky připravované ve spolupráci se  Starým Plzencem a dovede cyklisty k plzeneckému mostu přes Úhlavu. U dalších 16 částí je doporučeno začít s projektovou nebo majetkovou přípravou, případně s obojím. Ve výhledu jsou zatím ještě další čtyři greenways, a to podél Radbuzy u Borské přehrady, Vejprnického potoka v Předních Skvrňanech, podél Úslavy v Koterově a podél Mže v Malesicích.

„Před deseti lety v září 2007 schválilo Zastupitelstvo města Plzně studii Sportovně rekreační trasy v údolích řek – greenways jako podklad pro majetkovou přípravu a postupnou realizaci nových veřejně prospěšných staveb. Na územní studii v uplynulých deseti letech navázalo zpracování technických studií a vyšších stupňů projektových dokumentací pro greenways podél jednotlivých řek. Schválením realizačního plánu rada nastartovala další etapu projektové přípravy a realizace cyklostezek. Jedna z klíčových staveb, tedy lávka přes Mži spojující Skvrňany a zoo, byla dokončena v červnu 2017,“ doplnil Petr Náhlík, náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí.

Od roku 2008 se cesty podél plzeňských řek postupně proměňují, získávají nový kvalitnější povrch a propojují se s novými lávkami. V posledních letech byly podél řek vyznačeny také nové naučné stezky, které představují historii i současnost území podél řek.