Plzeň bude kofinancovat sociální služby i v roce 2019

Plzeňští radní schválili vyhlášení dotačního programu Kofinancování sociálních služeb pro rok 2019. Cílem daného titulu, vyhlašovaného pravidelně magistrátním odborem sociálních služeb, je poskytnutí dotací na zajištění provozu základních druhů a forem sociálních služeb na území města Plzně, včetně dotací na zdravotní péči v pobytových zařízeních a služby fakultativní. Předpokládaný objem alokovaných finančních prostředků pro rok 2019 je ve výši 42 milionů korun.

„Podpora sociálních služeb v Plzni vychází z potřeby zachování stávající komplexní sítě sociálních služeb. Je potřeba mít kvalitní sociální služby, které respektují a podporují plnohodnotný, důstojný a svobodný život těch, jimž jsou určeny. Cílem sociálních služeb je umožnit lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, zdravotního či sociálního znevýhodnění, stát se či zůstat rovnocenným členem společnosti a využít jejích přirozených zdrojů žít nezávisle a v kontaktu s ostatními lidmi – umožnit lidem změnit životní styl, žít kvalitní a ve všech aspektech plnohodnotný život,“ řekla náměstkyně pro oblast školství a sociálních věcí Eva Herinková.

O dotaci mohou žádat fyzické a právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území České republiky, jež poskytují sociální služby na základě zákona o sociálních službách v platném znění. Žadatel může žádat o dotaci pouze na sociální službu, která je zařazena do sítě sociálních služeb Plzeňského kraje nebo do základní sítě Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Žádosti o dotace je nutné odevzdat na Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně v termínu od 3. do 12. září 2018. Výsledky dotačního programu budou zveřejněny nejpozději 31. března 2019.

Město Plzeň má v regionu největší a nejkomplexnější síť poskytovatelů sociálních služeb. Jsou zde zastoupeny téměř všechny sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Základní vizí je udržet potenciál této sítě a finančními prostředky podpořit její rozvoj, dostupnost služeb, jejich kvalitu a efektivitu.