Plzeň bude hostit konferenci Lidská práva a my

Konference se koná v areálu Techmanie.

U příležitosti zvolení České republiky do Rady pro lidská práva OSN, 70. výročí od přijetí Základní listiny lidských práv a Mezinárodního dne v Science Centrech a Muzeích, který má letošní rok téma Věda a lidská práva připravil Europe Direct Plzeň konferenci s názvem Lidská práva & my.

Hlavním cílem konference, jenž je určena pro širokou veřejnost, je přiblížit lidsko-právní agendu z pohledu teoretického i praktického. Hosty konference budou docentka Cabadová-Waisová (Katedra politologie a mezinárodních vztahů, Západočeská univerzita v Plzni), dr. Pejchalová Grunwaldová z Fakulty právnické a dále zástupci neziskových organizací – Sylva Horáková z Člověka v tísni a Martin Balcar za Amnesty International.

Během konference uslyšíte hned několik zajímavých témat z lidsko-právní oblasti. Paní docentka představí tuto agendu z pohledu mezinárodních vztahů a také pohovoří o Cílech udržitelného rozvoje, paní doktorka Grunwaldová poté přinese právní aspekt – její téma zní Evropský kontrolní mechanismus ochrany lidských práv a Česká republika. Druhá část konference je věnována praktickým příkladům lidsko-právní agendy. Sylva Horáková představí činnost Centra pro demokracii a lidská práva Člověka v tísni a na praktických příkladech z Vietnamu, Venezuely či Ruska ukáže, že ačkoliv se mezinárodní společenství snaží o maximalizaci dodržování lidských práv všude ve společnosti, ne všude je tato snaha vyslyšena. Posledním mluvčím konference bude Martin Balcar s tématem zločinů proti lidskosti – genocidami, vyvražďováním a dalšími příklady porušování jednoho ze základních lidských práv – právo na život.

Konference se koná v  konferenčních prostorech Techmania Science Centra (U Planetária 1, Plzeň) za podpory Techmania Science Centra, Spolku českých právníků Všehrd, Stálého zastoupení Evropské komise v České republice, ELSA Plzeň a Západočeské univerzity v Plzni. Celá akce je zdarma.

Program konference

9:00 – 9:20 – Mgr. Vlastimil Volák
Zahájení konference
9:20 – 10:00 – Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, PhD.
Rozvojové a miléniové cíle – touhy a praktická naplnění
10:05 – 10:45 – Mgr. Vladimíra Pejchalová Grunwaldová, PhD.
Evropský kontrolní mechanismus ochrany lidských práv a Česká republika
10:45 – 11:00 – Coffee break
11:05 – 11:45 – Sylva Horáková/Člověk v tísni
Praktické příklady porušování lidských práv – příklady z Vietnamu, Ruska, Afriky
11:50 – 12:20 – Martin Balcar/Amnesty International
Lidská práva vs. zločiny proti lidskosti
12:25 – 12:45 – Closing remarks, zakončení konference