Plus pro lidi v krizové situaci také v Dobřanech

Ilustrační foto

Diakonie Českobratrské církve evangelické provozujeme 26 středisek v celé republice, Plzeňský kraj nevyjímaje. Její pomoc má mnoho tváří, je druhou největší nestátní organizací, která se zabývá sociálními službami a občanskou pomocí a poskytuje sociální, zdravotní a vzdělávací služby. Jednou z nich je „Plus pro lidi v krizové situaci“, která má své sídlo nyní také v Dobřanech.

Plus pro lidi v krizové situaci je jednou ze sociálních služeb, kterou poskytuje Diakonie Západ se sídlem v Merklíně na jižním Plzeňsku. Jejím posláním je poskytnout psychickou podporu a bezpečně provést člověka situací, kterou vnímá jako naléhavou, nepříjemnou či ohrožující. Cílem je zabránit dalším nepříznivému vývoji situace. Služba je určena dětem od 6 let, dospívajícím, dospělým, seniorům, párům či rodinám v obtížných životních situacích. Službu mohou využít jak jednotlivci, tak skupiny. Služba je poskytována ambulantní i terénní formou. Obě formy poskytované služby jsou bezplatné, diskrétní a anonymní.

Lidem v krizové situaci proto nabízíme nejčastěji tyto služby:

  • Krizovou intervenci – krizovou pomoc (psychickou podporu při zvládání obtížných životních situací)
  • Základní sociální poradenství
  • Zprostředkování kontaktu s návaznými, specializovanými službami
  • Pastorační podporu
  • Doprovod (na služby, instituce, úřady)

Poskytnout krizovou pomoc znamená: klienty psychicky podpořit a bezpečně je provést situací, kterou vnímají jako naléhavou, nepříjemnou či ohrožující, s cílem zabránit dalšímu nepříznivému vývoji situace.  Délka poskytování služby je individuální s ohledem na potřeby jednotlivce, obvykle se však jedná o 3-5 setkání v rámci 3 měsíců.

Plus pro lidi v krizové situaci Dobřany sídlí na adrese: Náměstí T. G .M. 282, 334 41, Dobřany. E-mail: plus.dobrany@diakonie.cz