Plánují výstavbu 17 rodinných domů

Horšovský Týn

Město Horšovský Týn  podalo  žádost o vydání územního rozhodnutí na  stavbu   obytná zóna Lidická   – II. etapa  na technickou  a dopravní infrastrukturu pro výstavbu  17 rodinných domů. Zahrnuje jak komunikaci s oboustranným chodníkem, tak kanalizaci a  26 parkovacích míst.