O písemných pramenech a dějinách hradu Kašperk

V letošním jubilejním roce 400. výročí odkoupení hradu Kašperk městem Kašperské hory vychází knižní edice zpracovaných písemných pramenů vztahujících se k hradu Kašperk a k jeho panství – Písemné prameny k dějinám hradu Kašperk do počátku 17. století. Autorem je historik a archivář Tomáš Velička, který ve volných chvílích více jak deset let pracuje na Kašperku jako průvodce.

Na celkem 411 listinách je objasněna většina majetkoprávních vztahů hradu či jeho panství, čtenář se postupně dozvídá nejprve kusé, později, pro období 2. poloviny 16. století, poměrně podrobné informace o konkrétních lidech, kteří na hradě působili či s ním měli co do činění.  Jednou z velice zajímavých a zároveň kontroverzních osobností byl Jan Precht z Rotenburku, poslední hejtman hradu.

Pozoruhodné dílo je   v prodeji na www.kasperk.cz, v Infocentru v Kašperských Horách a v pokladně hradu Kašperk.